رسانه
رسانه

کاش می شد من تو باشم :: جستجو(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

نو عروس شب مهتاب تو باشم چه شودماه من باشى و مرداب تو باشم چه شوداى که شاعر شوى و شهد بریزد ز لبتمطلع هر غزل ناب تو باشم چه شودتو همه صبر و قرار دل آشفته ى منمن قرار دل بى تاب تو باشم چه شوددائم الخمرترین مرد جهانم بشوىو من آن باده ى سرداب تو باشم چه شودهمه شب تا به سحر مست هم آغوشى تویا که رویاى شب و خواب تو باشم چه شودتو به سوز دل من ساز دلت کوک کنىمن اگر ناله ى مضراب تو باشم چه شودباب میل منى و محو تماشاى تواممن اگر میل تو و باب تو باشم چه شود#طاهره_داورى

نو عروس شب مهتاب

درخواست حذف اطلاعات

نو عروس شب مهتاب تو باشم چه شودماه من باشى و مرداب تو باشم چه شوداى که شاعر شوى و شهد بریزد ز لبتمطلع هر غزل ناب تو باشم چه شودتو همه صبر و قرار دل آشفته ى منمن قرار دل بى تاب تو باشم چه شوددائم الخمرترین مرد جهانم بشوىو من آن باده ى سرداب تو باشم چه شودهمه شب تا به سحر مست هم آغوشى تویا که رویاى شب و خواب تو باشم چه شودتو به سوز دل من ساز دلت کوک کنىمن اگر ناله ى مضراب تو باشم چه شودباب میل منى و محو تماشاى تواممن اگر میل تو و باب تو باشم چه شود#طاهره_داورى

چاه جدائی

درخواست حذف اطلاعات

پندار که معتاد نگاهی شده باشمدلباخته چشم نگاری شده باشمجرم است دلم در طلب اسب سواریمن پاپتی بی سر و سامان شده باشم؟در پیچ و خم کوچه دل در پی دلدارراهی به ته چاه جدائی شده باشم؟دردیست که در جمع بخندی و به خلوتهم صحبت یک چاه سیاهی شده باشمیک عمر به جرم هوس و کودکی و عشقمحکوم به شبهای جدائی شده باشمسخت است بخوانند مرا دوری فرهاد وقتی که اسیر لب شیرین شده باشم

ماه مهمانیِ خدا :)

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله مهربون :) باز آمده ام دست به دامان تو باشم کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم سی روز جدا باشم از آشفتگی خلق تا معتکف موی پریشان تو باشم از صبح ازل حلقه به گوش تو بمانم تا شام ابد گوش به فرمان تو باشم سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش تا سی شب پر خاطره مهمان تو باشم قران به سرم بود که امشب شب قدر است جانم به کفم بود که قربان تو باشم آیات تورا بر طبق گذارم رحلی شوم و حافظ قران تو باشم + خیلی ماس دعا :) خیلی خیلی :) + :)

چاه جدائی

درخواست حذف اطلاعات

پندار که معتاد نگاهی شده باشمدلباخته چشم نگاری شده باشمجرم است دلم در طلب اسب سواریمن پاپتی بی سر و سامان شده باشم؟در پیچ و خم کوچه دل در پی دلدارراهی به ته چاه جدائی شده باشم؟دردیست که در جمع بخندی و به خلوتهم صحبت یک چاه سیاهی شده باشمیک عمر به جرم هوس و کودکی و عشقمحکوم به شبهای جدائی شده باشمسخت است بخوانند مرا دوری فرهاد وقتی که اسیر لب شیرین شده باشممنبع: http://zahidel. /

دلگیرم ..

درخواست حذف اطلاعات

  بسمه تعالی حق دارم ازسیمای خوبان سیر باشم از شعر های کهنه ام دلگیر باشم با من بیا تا انتهای جاده ی عشق کاری نکن از دست تو دلگیر باشم پا را فراتر از گلیم خود کشیدم بهتر همین باشد که در زنجیر باشم من خسته ام از عادت دیرینه ی خود باید به فکر اندکی تغییر باشم هرشب مرا مهمان رویاهای خود کن تا من برای خواب تو تعبیر باشم در دادگاه عشق ، فردا حکم جاریست از دل دعایم کن که بی تقصیر باشم ترسم فراموشم کنی وقت جوانی وقتی بیایی پیش من که پیر باشم عمری دویدم تا سراب آرزو ها با خود نگفتم بنده ی تقدیر باشم تا چشم جادوی تو دام ابتلا است من در کمند چشم تو نخجیر باشم

نشد نشد

درخواست حذف اطلاعات

می خواستم انتهای این باغ قدیم سر به زیر و پربار درخت رو به راه تو باشم می خواستم نباشم و در نبودم همیشه در یاد تو و نیمه نگاه تو باشم می خواستم برای پرواز تا بر تو همچون پر مرغان سیاه تو باشم افسوس که رفتی و رفت از خی هر جور شده خواستم بین راه تو باشم مثل کفتر جلد خانه همین تنهای بغل نشد کنار پنجره چشم به راه تو باشم بساط دستفروشی حوالی دم شب جنس محبوب و دل به خواه تو باشم نشد در آسمان تو بمانم و همین ستاره ای کم سو به شامگاه تو باشم خلاصه نشد نشد که برای تو مثل پروانه ای به دستگاه تو باشم ... پاییزمنبع: http://in-ruzhaye-man. /

نشد نشد

درخواست حذف اطلاعات

می خواستم انتهای این باغ قدیم سر به زیر و پربار درخت رو به راه تو باشم می خواستم نباشم و در نبودم همیشه در یاد تو و نیمه نگاه تو باشم می خواستم برای پرواز تا بر تو همچون پر مرغان سیاه تو باشم افسوس که رفتی و رفت از خی هر جور شده خواستم بین راه تو باشم مثل کفتر جلد خانه همین تنهای بغل نشد کنار پنجره چشم به راه تو باشم بساط دستفروشی حوالی دم شب جنس محبوب و دل به خواه تو باشم نشد در آسمان تو بمانم و همین ستاره ای کم سو به شامگاه تو باشم خلاصه نشد نشد که برای تو مثل پروانه ای به دستگاه تو باشم ... پاییزمنبع: http://in-ruzhaye-man. /

شعری زیبا و پر مفهوم از سخن سعدی

درخواست حذف اطلاعات

من بی مایه که باشم که یدار تو باشم/حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشمتو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری/که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشمخویشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم/که تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشمهرگز شه ن که کمندت به من افتد/که من آن وقع ندارم که گرفتار تو باشمهرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی/مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشمگذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت/مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشمگر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد/گو بیامرز که من حامل اوزار تو باشممردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبان/چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشممن چه شایسته آنم که تو را خوانم و دانم/مگرم هم تو ببخشی که سزاوار تو باشمگر چه دانم که به وصلت نرسم بازنگردم/تا در این راه بمیرم که طلبکار تو باشمنه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی/همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشمخاک بادا ت

فرناندو پسوآ

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش گرد وُ غبار کوچه ها باشم وُِ به زیر پای دریوزگان... ای کاش رودخانه های جاری باشم وُ ن بر کرانه ام بایستند وُ رخت بشویند... ای کاش چراگاهی باشم بر کران برکه ای وُ آسمان را بالای سر ببینم وُ آب را به زیر پای... ای کاش الاغ آسیابانی باشم و او مرا به شلاق بزند وُ معافم نگرداند... ای کاش همۀ آن چیزی باشم که گفتم اما در عوض آن نباشم کز جادۀ زند میگذردبه پشت سر نگاه میکندو بر گذشته حسرت میخورد.

رمان دختری که من باشم

درخواست حذف اطلاعات

رمان دختری که من باشم رمان دختری که من باشم رمان دختری که من باشم رمان دختری که من باشم رمان دختری که من باشم رمان دختری که من باشم ادامه مطلب

جایی شبیه حرمت...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلم یک جای دنج میخواهد، جایی شبیه حرمت...من باشم و بغض های نش ته...من باشم و گریه های فروخورده...من باشم و درددل های ناگفته...من باشم و آرامشی عمیق...من باشم و سبک باری...آخ که چه خوب میشود... خدایا کی میشه قسمتم که پیاده ستونهای جاده را به شوق حرم بشمارم؟ باز هم مثل همیشه جا ماندم...

دلخوشی

درخواست حذف اطلاعات

همه ی دلخوشی ام بود کنارت باشم توی تقویم خودم فصل بهارت باشم تو که دریایی و من ماهی تنگی کوچکاین چنین بود که یک عمر دچارت باشمماه بودی که شبی ع تو در آب افتادو خدا خواست که دائم در مدارت باشممثل اهوازی و خون گرم ولی درد آلودکاش میشد که خودم گرد و غبارت باشمیا در آغوش بگیرم تن رنجور و پریشانت رایا که تا آ این قصه حصارت باشمهمه ی دلخوشی ام دیدن لبخندت بود این دلیلیست که راهی دیارت باشم #سجاد_صادقی

آفتاب حسن

درخواست حذف اطلاعات

غزلی نمی سرایم که تو را نخوانده باشم چه بگویم از تو شعری که در آن نمانده باشم همه از تو می نویسم قلمم بریده بادا که ز غیر تو نشانی به غلط نشانده باشم سر آستان رویت قدمم اگر بلغزد منِ آستان نویست قلمی دوانده باشم تو نه بارشی که باید نفس ازبهار گیرد من ابر گونه شاید به خیال مانده باشم تو که آفتاب حسنی به غروب برنخیزی مگر آن که من طلوعی به قلم کشانده باشم. منبع: http://shomalestan. .. /

منتظر گرفتار «بیست و هشتمین سروده ی خودم»

درخواست حذف اطلاعات

من در این کلبه که محزون و وفادار تو باشماشک ریزان مرثیه ساز و هوادار تو باشممن نه در روز که شبها همگی داغ تو دارممن نه در ماه که در سال گرفتار تو باشممن به امید تو آنروز که آیی به سر مندر هوای نفس عشق و بیمار تو باشممن شدم منتظر لحظه ی دیدار تو ای عشقکه شب وصل تو جانا فداکار تو باشممن امید دل دیوانه خود را به سحرگاه م آن صبح که در مشرق و درمان تو باشم.شاعر: وحید زارعالسلام علیک یا اباصالح المهدیادرکنی... المستغاث بک یا صاحب ا مان.

خدا نخواست که من اهل ناکجا باشم

درخواست حذف اطلاعات

خدا نخواست که من اهل ناکجا باشماجازه داد فقط اهلیِ شما باشمو... ماجرای به عشق فرجامیدو... عشق خواست که من مرد ماجرا باشمو...من تو را به دلیل آرمان خود که بی دلیل مباد که آرمان گرا باشمچرا؟ مپرس که سر مشق عاشق ست سکوتمخواه پاسخ گنگی بر این ماجرا باشمسرودمت به همان باوری که در من بودو... شعر حنجره ام شد که خوش صدا باشمو... خواندمت که قشنگ است روز و شب از توبخوانم و نگران نخوانده ها باشم خدا نخواست! چه بهتر! تو خواستی از منکه خوش قریحه ترین بنده ی خدا باشم"محمدعلی بهمنی"

آروز دارم که روزی مرد دلخواه تو باشم ( علی قیصری )

درخواست حذف اطلاعات

آروز دارم کــه روزی مرد دلخواه تو باشم تا که عمری هم کلام گاه و بیگاه تو باشم   آرزو دارم بگیــری سرنوشتم را بــه دست تا تمام سالهـــــــا زندانیِ چـــاه تو باشم   از همان روزی که دیدی داد و فــریاد مرا گفته بودی آتشی در بین هــر آه تو باشم   آرزو دارم کــــــه اصلاً دانه ی فلفل شوم تا مگـــر خال سیاهی بر رخ ماه تو باشم   آرزو دارم بمیرم تا تــــو بر مـــن بگــذری آرزو دارم در آخـــــر خاکِ درگاه تو باشم   هـر زمانی ای عسل از دلگشا ردّ می شوی آرزو دارم رفیق و یار و همـــراه تو باشم

فرناندو پسوآ

درخواست حذف اطلاعات

ای کاش گرد وُ غبار کوچه ها باشم وُِ به زیر پای دریوزگان... ای کاش رودخانه های جاری باشم وُ ن بر کرانه ام بایستند وُ رخت بشویند... ای کاش چراگاهی باشم بر کران برکه ای وُ آسمان را بالای سر ببینم وُ آب را به زیر پای... ای کاش الاغ آسیابانی باشم و او مرا به شلاق بزند وُ معافم نگرداند... ای کاش همۀ آن چیزی باشم که گفتم اما در عوض آن نباشم کز جادۀ زندگی میگذردبه پشت سر نگاه میکندو بر گذشته حسرت میخورد. منبع: http://bahrielmira. /

خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای

درخواست حذف اطلاعات

بروم بایستم پشت پنجره های قدی و رنگ به رنگ مسجد نصیرالملک. آفتاب بزند، بارقه های رنگی نور بیفتند روی تنم، من آبی باشم، سبز باشم، قرمز باشم! من سراسر رنگ باشم. تو که سراسر نور هستی...منبع: http://cheragh13. /

یک عدد دختره بزرگ شده... :)

درخواست حذف اطلاعات

میدونی...؟! سعی نمیکنم فراموش کنم...حتی سعی نمیکنم که فرار کنم... من فقط دارم سعی میکنم کنار بیام...درک کنم...قوی باشم...محکم باشم...منطقی باشم...بزرگ باشم...آروم باشم...فقط سعی میکنم آروم باشم همین...همین... اره همین ولی باور کن همین ، همین داره ذره ذره پیرم میکنه... فقط خودم aram bash :)منبع: http://manooookhodam. .. /

دلنوشته//

درخواست حذف اطلاعات

«حالم خوب و است و سرم گرم ...» چه تظاهر مز فیست خوب بودن ؛ نمی توانم خوب باشم هنگامی که همه چیز نبودن تو را بر سرم فریاد میکشند ؛ نمی توانم خوب باشم هنگامی که نمیدانم حال تو را ... نمی توانم خوب باشم ... بلکه مجبورم خوب باشم ...منبع: http://tanhaii24. /

من که شیدا باشم... تو که شاعر باشی...

درخواست حذف اطلاعات

من که شیدا باشم تبدیل میشم به خط و به پیج و به طرح و به نقش و به هر چیزی که از یک قلم تراوش کنه... من که شیدا باشم، من که شیدا باشم... میپیچم توی باد؛ می م با هوهوی جغدهات؛ من که شیدا باشم قطزه میشم میرم تو رگات... من کهشیدا باشم بدجور شی میکنم برای تویی که حتی وجود نداری... برای تویی که از حرفهات ساختم برای خودم، نه از اعم و کم کم تو محو شدی و تویی موند برای من که تو نبودی اما تو بودی.. :) من که شیدا باشم برای یک "تو" که تو نیست بدجور شی میکنم... تو که شاعر باشی... اصلا ولش کن! میای بریم بام تهران...؟منبع: http://eternalmania. /

آشفتگی باغ

درخواست حذف اطلاعات

پاییز نخواست نو بهارت باشمدیوانه ترین شوم، دچارت باشمافسوس در آشفتگی باغ، تو هماصرار نکردی که کنارت باشمزهرا موسی پور

من می تونم. .

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدای خوبم رحیم خدای خوبم یعنی منم میتونم خوب باشم؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که تو لحظات زند م تو رو فراموش نکنم؟ منم میتونم اون قدر دوستت داشته باشم که به خاطرت تمام دعوات شیطون رو رد کنم؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که فردا روز بچه هامو با خوب بودنم خوب کنم؟ منم میتونم تو سخت ترین لحظات زند م بخندم چون تو باهامی؟ منم میتونم یه روزی اونقد خوب باشم که اطرافیانم به خاطر وجودم شاکر تو باشند؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که با خوب بودنم اطرافیانم هم خوب کنم؟ میتونم اونقد خوب باشم که دعوتا شیطون رو نپذیرم کاش چنین توانایی داشتم.....منبع: http://manochatrekhoooda. /

من که شیدا باشم... تو که شاعر باشی...

درخواست حذف اطلاعات

من که شیدا باشم تبدیل میشم به خط و به پیج و به طرح و به نقش و به هر چیزی که از یک قلم تراوش کنه... من که شیدا باشم، من که شیدا باشم... میپیچم توی باد؛ می م با هوهوی جغدهات؛ من که شیدا باشم قطزه میشم میرم تو رگات... من کهشیدا باشم بدجور شی میکنم برای تویی که حتی وجود نداری... برای تویی که از حرفهات ساختم برای خودم، نه از اعم و کم کم تو محو شدی و تویی موند برای من که تو نبودی اما تو بودی.. :) من که شیدا باشم برای یک "تو" که تو نیست بدجور شی میکنم... تو که شاعر باشی... اصلا ولش کن! میای بریم بام تهران...؟منبع: http://eternalmania. /

من می تونم. .

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدای خوبم رحیم خدای خوبم یعنی منم میتونم خوب باشم؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که تو لحظات زندگیم تو رو فراموش نکنم؟ منم میتونم اون قدر دوستت داشته باشم که به خاطرت تمام دعوات شیطون رو رد کنم؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که فردا روز بچه هامو با خوب بودنم خوب کنم؟ منم میتونم تو سخت ترین لحظات زندگیم بخندم چون تو باهامی؟ منم میتونم یه روزی اونقد خوب باشم که اطرافیانم به خاطر وجودم شاکر تو باشند؟ منم میتونم اونقد خوب باشم که با خوب بودنم اطرافیانم هم خوب کنم؟ میتونم اونقد خوب باشم که دعوتا شیطون رو نپذیرم کاش چنین توانایی داشتم.....منبع: http://manochatrekhoooda. /

ملازم تو

درخواست حذف اطلاعات

تو در آرزوی دفاع از حرمیو من که برای ممکن نیست این آرزو، میخواهم ملازمت باشمدر کنارت باشمدلگرمیت باشمخی آسوده برو به ندای هل من ناصر ینصرنی حسین لبیک گودوستت دارمهمسر نازنینت

کمی نوشتن...

درخواست حذف اطلاعات

نوزده سال از بودنم گذشت... خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی چیزا تجربه خیلی چیزای کوچیک و بزرگ تو زندگیم دلخوشیم شد من میتونم عاشقانه عاشق معشوقم باشم میتونم دخترونه دختر باباییم باشم و میتونم امید دل مامانم باشم من میتونم واس دل خودم همون تارایی باشم که میخوام من فهمیدم باید بجنگم باید محکم و قوی باشم باید همیشه امیدوار ادامه بدم من باید اعتراف کنم واس لبخنداش جون میدم...

دلم میخواد که من یار تو باشم

درخواست حذف اطلاعات

دلم میخواد که من یار تو باشم ازاین پس محو گفتار تو باشم بشینی در کنارم همچو بلبل بگوش از حرف و گفتار تو باشم اگر باشی پرستارم شب وروز دلم میخواد که بیمار تو باشم بسی از آ رزوها مانده در دل چه د بر بام آ وار تو باشم نرفت آن نام نیکت از زبانم کلامی توی گفتار تو باشم اگر زنده بمانم چند صباحی بدل در شوق دیدار تو باشم رسیده بیک دیدارت به آ مر و تا سیر دیدار تو باشممنبع: http://naghmeyekohsaran1. /

you're slowly killing me

درخواست حذف اطلاعات

من فکر می آدم حسودی نیستم ، اشتباه می اما ، موقعیتش پیش نیومده بود تا ده دقیقه پیش. ولی لابد من حسودم که از ی متنفرم به خاطرِ اینکه همه دوسش دارن . ینی همه که نه ، تو یه جوری هستی . یه جوری نگاش می کنی . یه جوری که حالِ من بد میشه . یه جوری که می خوام نبینمت . یه جوری که بخوام فرار کنم ، برگردم به قبل و از اولش نبینمت . آفریقا زندگی کنم اصلا . یا تو آمازون . تارزان باشم . به یه جایی از زمان فرار کنم که نباشی ، صدات نباشه . کر باشم اصلا . کور باشم . دور باشم ، دور باشی . از اولش نباشی ، هیچ جا نباشی ، هیچی نباشی ، هیچ معنایی نداشته باشی ، نفهم باشم ، احمق باشم ... کاش تو زندگیم کم تر احمق بودم!

انار شب یلدا

درخواست حذف اطلاعات

درحسرت این مانده ام آقای توباشمتو خانم من باشی و در پای توباشمدیوانه ترازمن چه ی دوروبرت هستمی آیم و می مانم اگر جای توباشم بنشینی واین لحظه به من فکرکنی، کاشدلچسب ترین حرف ومعمای تو باشمتو یوسف مصری که عزیز همه هستیاصلا چه عجیب است زلیخای توباشم؟من حاضرم این فاصله رایخ شوم وسرداز دور ولی گرمِ تماشای تو باشمبا یک غزل ناب و دوتابوسه ویک عشقاین آ پاییز پذیرای تو باشمدست تو مرالمس کند...وای چه میشد؟من سرخ انارِ شب یلدای تو باشم

سرگردان...!

درخواست حذف اطلاعات

+ من بی مایه که باشم که یدار تو باشم؟! - خسته است... شبها دیر میخوابه! × آدم فقط تو آغوش مادرش تنها نیست! + حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم... × دیالوگ حمید جبلی ـه! - سرش شلوغه! + شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی...؟! - ولی خ بیکاره! بی کار، بی عار، خسته، مشغول...! × پ بده! - حالا یهویی همین وسط؟! دارن نگامون میکنن! + پروانه ی او باشم و او شمع جماعت... ~ استعاره است... - پِ یا پَ ؟! + تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان تا چند؟! ~ تا نیمه ی شب..! - زدی تو کار نو ها...! + خداحافظ! + "بگو برگرد"

ترس

درخواست حذف اطلاعات

زندگی من فوق العاده استفقط یک چیز تونست زندگی من رو مساوی جهنم کنهاین که همیشه نگران مامانم باشماز روزی من رو مسئول مراقبت از مامانم داز روزی که خواستم قوی باشم ولی می ترسیدم مجبور بودم قوی باشم

اربعین حسینی بر عاشقان حضرتش تسلیت باد.

درخواست حذف اطلاعات

قسمت نشد اربعین کنارت باشم و زائر آن صحن و مزارت باشم به خود فاطمه سوگند که مایل بودم چون شهیدان خدا یاور و یارت باشم و از آن نوع نگاهی که به حرٌت کردی به من انداز که بر چوبه ی دارت باشم گوش جان جز به صدای غم تو نسپارم آمدم گوشه ی این روضه که زارت باشم گفته ای دار وندارت همه در علقمه ماند من فدای تو و آن دار و ندارت باشم پس برایم بنویسید به مشهد آیم اربعین روزی اگر نیست کنارت باشممنبع: http://m-k-i-d-b. /

ما بکاریم، دیگران...

درخواست حذف اطلاعات

نیک سرانجامم من... حتی اگر پیشانی ام چیز دیگری بگوید. به دلم گوش می دهم. آوار صورت های این شهر دور، این همه غربت مکرّرِ یک جور، نمی توانند برم گردانند. من قرار است نمیرم، تا زنده نکرده باشم. من قرار است طلسم هزار چشم را ش ته باشم از خیسی، من قرار است اول هزار چشم شده باشم، اول باغ شگفتی ساخته باشم از امید... همین منِ نصفه نیمه، با همین دستهای زمختِ از رو نرفته، قول داده ام. رفته باشد... مانده باشم، رفته باشم، آمده باشد... آن همه چشم، تنها نمی مانیم که.

دلم ...

درخواست حذف اطلاعات

دلم می خواهد یک جایی نزدیک آن کوه ها که روزهایی که هوا آلوده نیست از پشت پنجره می بینمشان باشم. تابستان باشد. درخت ها پر برگهای سبز باشند و من پاهایم را توی آب رودخانه فرو کرده باشم و منتظر هیچ چیز نباشم و آرزوی هیچ چیز نداشته باشم. دلم پیراهن دختران روستایی را می خواهد با گلهای ریز زرد و هوایی که زیر دامنم بپیچد و وقت راه رفتن ب اندم ...

قیمت تردمیل ۹ آبان ۱۳۹۵

درخواست حذف اطلاعات

در این وبلاگ قیمت تردمیل به صورت روزانه قرار داده می شود تا شما هموطنان گرامی از قیمت تردمیل اطلاعات ب کرده و با دید باز ید خود را انجام دهید. امروز: یک شنبه - ۹ آبان ۱۳۹۵ قیمت: 1618000 تومان تردمیل پرفکت sn 100 قیمت: 1620000 تومان تردمیل المپیا ems 020 قیمت: 1625000 تومان تردمیل تاپ فرم 9907 قیمت: 1695000 تومان تردمیل توربو فیتنس 80 قیمت: 1800000 تومان تردمیل مستر tm 1010 قیمت: 1812500 تومان تردمیل تاپ فرم 9991 با ماساژور تک سرعت قیمت: 1827000 تومان تردمیل کیا اسپرت dk 01a قیمت: 1875000 تومان تردمیل تاپ فرم 9990 با ماساژور تک سرعت قیمت: 198500