رسانه
رسانه

معنی ناسور :: جستجونمایش ناسور در سینماتئاتر کانون

درخواست حذف اطلاعات

چهارشنبه 26 آبان سینما تئاتر کانون میزبان 120 نفرازدانش آموزان پایه چهارم،پنجم و ششم مدرسه نبوت بودکه باپیگیری وتلاش مرکز یک برای دیدن "ناسور"انیمیشن برگزیده جشنواره غدیر نجف به کارگردانی کیانوش دالوند انجام گرفت . منبع: http://kanoonkhabar1. /

نمایش ناسور در سینماتئاتر کانون

درخواست حذف اطلاعات

چهارشنبه 26 آبان سینما تئاتر کانون میزبان 120 نفرازدانش آموزان پایه چهارم،پنجم و ششم مدرسه نبوت بودکه باپی ری وتلاش مرکزیک برای دیدن "ناسور"انیمیشن برگزیده جشنواره غدیر نجف به کارگردانی کیانوش دالوندانجام گرفت . منبع: http://kanoonkhabar1. /

نمایش ناسور در سینماتئاتر کانون

درخواست حذف اطلاعات

چهارشنبه 26 آبان سینما تئاتر کانون میزبان 120 نفرازدانش آموزان پایه چهارم،پنجم و ششم مدرسه نبوت بودکه باپیگیری وتلاش مرکزیک برای دیدن "ناسور"انیمیشن برگزیده جشنواره غدیر نجف به کارگردانی کیانوش دالوندانجام گرفت . منبع: http://kanoonkhabar1. /

اکران انیمیشن سینمایی "ناسور" آغاز شد

درخواست حذف اطلاعات

تهیه کننده انیمیشن سینمایی ناسور:اکران انیمیشن سینمایی "ناسور" آغاز شد تهیه کننده انیمیشن سینمایی ناسور گفت: اکران عمومی انیمیشن سینمایی "ناسور" روایتی از واقعه عاشورا از امروز در پنج پردیس سینمایی آغاز شده و به زودی در سینمایهای شهرستان ها نیز اکران می شود. به گزارش خبر بروجرد "داریوش دالوند" تهیه کننده انیمیشن سینمایی ناسور در گفت و گو با بازتاب بروجرد گفت: انیمیشن سینمایی "ناسور" که روایتی از واقعه عاشورا است قرار بود همزمان با آغاز ماه محرم در سینماها اکران شود اما اکران این کمی به تعویق افتاد و از امروز این سینمایی در سینماها اکران عمومی می شود. وی اضافه کرد: این از امروز در پنج پردیس سینمایی اکران می شود و ظرف یک هفته آینده در سینماهای بروجرد، م آباد، اهواز و چالوس و دیگر سینماها اکران خواهد شد. به گفته وی این 79 دقیقه ای در مدت 16 ماه ساخته شد و با توجه به قرار گرفتن در ایام محرم و

ګلایه ای عاشقانه

درخواست حذف اطلاعات

خبر امد دلامان اشوب شد چشمها در مقدمت مرطوب شد ګفته اند یار امده از روی مهر می نماید درد را جادو و سحر در رسای مقدمش ګل ګفته ایم در کنارش عشق بلبل ګفته ایم طاق نصرت بسته ایم بهر ورود نغمه های انتظارت شد سرود ما کجا و انتظار دیدنت ما کجا و خاک پا بوسیدنت ما به غیر انتظار هیچیم و بس در حضورت خاک ناچیزیم و بس خسته ګشتیم و نګشتی تو عیان صد هزاران ناله از این داستان ګفته اند از راه دیګر رفته ای از عبور و خط دیګر رفته ای با زما بهتر تو همدم ګشته ای بهر بی زخمان تو مرحم ګشته ای زخمهای انتظار ناسور بود وز نګاه مهربانت دور بود یا زمان[عج]منبع: http://khosravi3806. /

ګلایه ای عاشقانه

درخواست حذف اطلاعات

خبر امد دلامان اشوب شد چشمها در مقدمت مرطوب شد ګفته اند یار امده از روی مهر می نماید درد را جادو و سحر در رسای مقدمش ګل ګفته ایم در کنارش عشق بلبل ګفته ایم طاق نصرت بسته ایم بهر ورود نغمه های انتظارت شد سرود ما کجا و انتظار دیدنت ما کجا و خاک پا بوسیدنت ما به غیر انتظار هیچیم و بس در حضورت خاک ناچیزیم و بس خسته ګشتیم و نګشتی تو عیان صد هزاران ناله از این داستان ګفته اند از راه دیګر رفته ای از عبور و خط دیګر رفته ای با زما بهتر تو همدم ګشته ای بهر بی زخمان تو مرحم ګشته ای زخمهای انتظار ناسور بود وز نګاه مهربانت دور بود یا زمان[عج]منبع: http://khosravi3806. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کویرم اینروزها ..پر از وسوسه خیال واهی بودن ها ..شبگرد واهه های ادمکان زخمدار اسیر الفبای ناسور زند ...واژگانم ، واژگانم آگین از پوچی ... سرشار از عطر اشمئزاز فراموشی ..جا مانده ام در خلوت پیرار ...عطر قهوه هایم را می فهمند اما فهوای تلخیش را هرگز سایه بر زندگانیم کشیده است ''بردگی'' کرند و کور ...راستی زبانم اتش گرفته است روزگارم نیز ..روزهاست نمیدانم ماهها یا سالگرد بیچارگیم ...میدانی روزگاریست که قهوه ها طعم فراق میدهند و اسارت...باخته اند ...افیونشان را .. سکوت کرد شبهای نابکار در تاثر ذهنم که پیر شد خاموش ماند در یاد آورد الفبای اندامت ..کاش یکی از فنجانهایت کافه چی ...کاش فقط یکیش افیون قجری شدن داشت .... من سالهاست منتظرست .. من کبوتریست بی آشیان من گمگشته رازی که ورد شد ....اورادی که ذکر شد ...و نامی که زخم .... سعد نامم را موران و ماران به حریق عطش نوشیدند به عطر خاک و پیاله مرگ .

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی دلتنگ میشوم از ادمها اما باز میگویم توقعی نیست من خدا را دارم فردا پنج شنبس دوباره میام به دیدنت من به دیدن سنگ قبرت عادت کاش جایمون جا به جا بود کاش معني دلتنگی ی میفهمه که بتونه خودشو تو اون شرایط بذاره معني سختی ی میفهمه که اون جایگاه باشه پس قضاوتم نکنیدمنبع: http://mamanjoonami. /

حکم از آنِ توست

درخواست حذف اطلاعات

همه چیز شبیه روز بعد از مستی بود.تلخ، کشدار، با دردی که اشتباهی به جای افتادن توی سرم، به قلبم زده بود... من هیچ وقت توی زندگی ام لبی تر نکرده بودم اما میدانستم آدمهای سرخوشِ مست، فردای عیش و خوشی چه روز بدی را از سر میگذرانند. حالا همه چیز شبیه روز بعد از مستی بود و من با دردی که توی قلبم افتاده بود سعی می .. به بخشهای خوب ماجرا فکر کنم و واقعیت تلخ و کشدار امروز را از یادم ببرم. واقعیت این بود که .. دیر بهم رسیدیم. اشتباه بود که توی 29 سالگی عاشقت باشم. تو را انگار خدا افریده بود برای عشقهای دوره نوجوانی. مثلا برای وقتی که کله ام باد داشت و مثل حالا این همه منطق دور قلب و عروقم را نگرفته بود...تو جان میدادی برای عاشقی .. ِ روزهای هیفده سالگی...برای قرارهای یواشکی، برای اینکه بی هوا دستم را بگیری و من انگار که هولم داده باشند طرف کوره آتش گُر بگیرم و دستم را از توی دستت بیرون نکشم. تو بای

وظایف نائبان خاص زمان علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

4- رساندن نامه ها به زمان علیه السلام و رساندن جواب آنها به شیعیان: نائبان زمان علیه السلام باید نامه هایی که مردم برای زمان علیه السلام می نوشتند را به آن حضرت می رساندند و بعد هم جواب نامه را به شیعیان می رساندند. نامه های شیعیان غالباً یا سئوالات شرعی بود یا درخواست دعا از زمان برای رفع مشکلات آنها بود.مثلاً شخصی زخمی در بدن او پدید آمد (ناسور) پیش اطباء رفت و مال زیادی ج کرده ولی فائده ای نداشت. پس نامه ای به نوشت و از خواست که به او دعا کند. پس توقیعی از طرف آمد که خدا تو را لباس عافیت پوشاند و در دنیا و آ ت با ما قرار دهد. آن شخص گوید: پس من شفا یافتم به طوری که وقتی اطباء مرا دیدند و جای زخم را به آنها نشان دادم تعجب د و گفتند: خدا تو را شفا داد.(36)یا مرد یمنی در بغداد بود پس قصد کرد خارج شود با قافله یمنی که آماده وج از بغداد بودند، پس آن مرد نامه ای نوشت و اجازه وج خواست ، پس تو

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

مادر بزرگم همیشه میگفت چاه دستی پر نمیشه. اون وقتا سنم کم بود و معني حرفشو نمیفهمیدم.میپرسیدم عزیز یعنی چی 'چاه دستی پر نمیشه'؟با همون لهجه ی کاشونی میگفت: یعنی اگر چاهی خشک باشه، هر چقدرم توش آب بریزی نمیتونی ازش آبی برداری. خود ِچاه باید آب داشته باشه.امروز توی این سن و سال معني اون حرفو کاملا میفهمم. اگر آدمی دوستت نداشته باشه، هر کاری هم براش ی، دوست نخواهد داشت. آدم بد ذات و نمی تونی ذاتش و عوض کنی. رفتنی رو اگه دنیاتو هم به پاش بریزی، میره..خدا بیامرزتت عزیزچاه هیچ وقت دستی پر نشد...منبع: http://javane. /

ساغر دیگر

درخواست حذف اطلاعات

غزلی پس از سکوتی طولانی پیشکش شما عزیزان: ساغر دیگر تا به دیدار تو پ ر زده باشدمرغی که به بام تو دمی پر زده باشد سر خم نکند بر در هیچ امیدییک بار به درگاه تو گر در زده باشد از شهر؛ گریزان شود آن عقل که روزیبر دامن صحرای تو چادر زده باشد موهای پر از پیچ تو ماری است که در باغبر شاخۀ گل ه و چنبر زده باشد ای مرهم داغ کهنم! قهر تو زخمی استناسور و نم ود که نشتر زده باشد خواهی که سرم بگذرد از هفت فلک؛ گاهاز من خبری ر؛ ولو سرزده باشد با این همه خوبی نکند جای خداوندتصویر تو بر سردر م زده باشد! این گونه که مستی کند امشب قلم منشک نیست که بر یاد تو ساغر زده باشد زان ساغر و این ساغر و آن ساغر؛ خیر استترسم که از آن ساغر دیگر زده باشد فضل الله زرکوب شنبه 24 مهرماه ( برج میزان ) 1395 کو پنهاگنمنبع: http://zarkob. /

گل ها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که می دانید هر گل معني خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معني خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معني دل ر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گل ها می توانند معني منفی داشته باشد. مثلا معني گل زرد را خیلی ها معني خلاف دوست داشتن معني و برداشت می کنند. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و …منبع: http://negarnnp. /

گل ها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که می دانید هر گل معني خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معني خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معني دلگیر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گل ها می توانند معني منفی داشته باشد. مثلا معني گل زرد را خیلی ها معني خلاف دوست داشتن معني و برداشت می کنند. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و …منبع: http://negarnnp. /

گل ها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که می دانید هر گل معني خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معني خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معني دلگیر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گل ها می توانند معني منفی داشته باشد. مثلا معني گل زرد را خیلی ها معني خلاف دوست داشتن معني و برداشت می کنند. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و …منبع: http://negarnnp. /

گل ها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که می دانید هر گل معني خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معني خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معني دلگیر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گل ها می توانند معني منفی داشته باشد. مثلا معني گل زرد را خیلی ها معني خلاف دوست داشتن معني و برداشت می کنند. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و …منبع: http://negarnnp. /

گل ها

درخواست حذف اطلاعات

همانطور که می دانید هر گل معني خاص خود را هنگام هدیه دادن دارد. مثلا گل کاملیا معني خوشبختی حاصل از فداکاری در عشق را می دهد و یا گل کوکب معني دلگیر بودن هدیه دهنده از آنکه دوستش دارد است. به تعبیر بعضی ها حتی برخی گل ها می توانند معني منفی داشته باشد. مثلا معني گل زرد را خیلی ها معني خلاف دوست داشتن معني و برداشت می کنند. برخی گل ها مخصوص مراسم خاص مثلا مراسم ازدواج هستند و برخی مخصوص مراسم عزاداری و …منبع: http://negarnnp. /

توضیح واژگان فارسی سازی شده زیست شناسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات

هم ایستایی = هومئوستازی این واژه از هومئو به معني هم یا همان و ستازی به معني وضعیت ثابت و ایستا ساخته شده. به معني تمایل به حفظ تعادل و ثبات و پایداری وضعیت طبیعی بدن است. راکیزه = میتوکندری این واژه از دو جزء راک به معني رشته و نخ (در برابر «میتو» یونانی) و ایزه، پسوند تصغیر و شباهت ساخته شده است. بَنداره = اسفنکتر بندار صفت فاعلی از بند آوردن است که با پسوند ه اسم ساز ترکیب شده است، در معني بندآورنده. لیزابه = موکوز ، تنابه = لنف در این دو واژه جزء ترکیبی آبه به مایع بودن دل .. می کند. لیزابه به معني مایع .. ج و تنابه به معني مایع منتشر در سراسر بدن (تَن) است. منبع: http://bioray1. .. /

زنده باد مامان

درخواست حذف اطلاعات

همیشه دوست داشتم مادرم مثل مادر همکلاسی ام که خانم فلان سرهنگ بود یا مامان آن یکی که آرایشگر بود، بی حجاب باشد با ناخن های همیشه لاک زده و رنگ موی . اهل سینما رفتن و یدن. خب دوران طاغوت بود و این انتظار خیلی دور از واقعیت نبود. اما مادرم تا حدودی مذهبی بود . این "تا حدودی " یعنی اینکه حجابش یک چادر نازک بود که نه در خاطرات من، بلکه در ع های جشن عروسی برادرم همان چادر نازک را هم سر نکرده. اما باز هم در حد انتظار من نبود. آن موقع فکر می دلیلش اختلاف سنی حدود 40 سال باشد. چون خواهر و برادرهای بزرگترم خاطرات متفاوتی از او بیاد داشتند. بعد از تصادف و فوت برادر جوانم، این شرایط به مراتب بدتر نیز شد. دیگر نه خنده اش را دیدم و نه لباسی به جز رنگ مشکی. موهایش برای همیشه خا تری ماند و مذهبی تر شد. بعد هم که انقلاب و جنگ شد وجامعه نیز در ماتم فرو رفت.به همین دلیل دوست نداشتم اختلاف سنی ام با بچه هایم

تاریخچه شهر خوی :

درخواست حذف اطلاعات

شهر خوی مرکز شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی با پهنه ای حدود 30 کیلومتر مربع در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است . معني واژه خوی و ریشه این نام و اینکه از چه زمانی به این شهر خوی گفته اند روشن نیست . محمد امین ریاحی ، نویسنده کتاب تاریخ خوی بر این باور است که شاید واژه خوی با جزء آ نام شهر « اولخو » که 2700 سال پیش در همین جا قرار داشته یا با جزء آ نام « ساردوری » دژی که یکی از شاهان اورارتو به نام ساردوری در کنار شهر اولخو ساخته بوده است ، بی ارتباط نباشد . واژه خوی در زبان کردی و پهلوی به معني نمک است از آن جا که کردان بازمانده مادها بوده و یا این که به گفته خودشان مادها از آنها هستند و تا کنون زبان باستانی خود را که گونه ای از زبان پارسی باستان است حفظ کرده اند ، می توان گفت که نان نخستین خوی از مادها بوده اند و اینان مسکن نخستین خود را به دلیل وجود معادن نمک در این ناحیه « خو

قرآن چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

قرآن چیست؟ قرآن (نام پارسی: نِبی) کتاب دینی و یکی از ثقلین است. قرآن که از ریشهٔ «قرء» گرفته شده است، معني لغوی آن «جمع نمودن، فراهم آوردن، سال و همچنین خواندن» است. در سوره علق به این معني اشاره می شود.در باور مسلمانان، این کتاب در یک دورهٔ ۲۳ ساله از جانب خدا و از طریق فرشتهٔ وحی جبرئیل بر خدا حضرت محمد، که آ ین می خوانندش، فروفرستاده شده است. مجموع این فروفرستاده ها (وحی) به گونهٔ کت گردآوری شده که قرآن نام دارد. قرآن دارای ۳۰ جزء، ۱۱۴ سوره و ۶۲۳۶(عدد کوفی)=۶۲۲۶(عدد شامی)=۶۲۱۴(عدد مدنی)=۶۲۰۴(عدد بصری) آیه است.مسلمانان قرآن را کتاب مقدس دین خود می دانند و از آن با الق چون «کریم» و «مجید» یاد می کنند. قرآن مجید کلام الله ابدی و ازلی است. قرآن خود را به عنوان «لوح حفاظت شده» («اللَوح المحفوظ») می خواند. منبع: http://maryamhn. /

mecca

درخواست حذف اطلاعات

خارج از همه ی جریانات و نژادی و فرهنگی و این حرفها، سفر مکه برای من یک معني زیبا دارد و آن این است که: همه ی تعلقات و دار و ندارت را دور بریزی، بری دور یکی بگردی و برگردی!منبع: http://tabloyekhatkhati. /

.......بی مفهوم.....

درخواست حذف اطلاعات

بی معني دلم برات تنگ شده بی معني از لحظه رفتنت تا الان چشم انتظارتم بی معني هر ثانیه یاده نگاه ت هستم همش باخودم فکرمیکنم حتما یه کابوسه که با بیدار شدنم تمومه وباید بیام دنب ... بی معني بچه دوستت دارم وهنوزم منتظرتم بچه بهت قول دادم دوستت داشته باشم وتاآ ش باهاتم توی گرفتاری من کنارتم توی خوشحالی احتیاج به من نداری دوستت دارم بی نهایت تا قیامت کاش میتونستی معنيه این حرف بفهمیمنبع: http://hivahava. /

معنی (مقام ) نزد صوفی چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

معني (مقام ) نزد صوفی چیست ؟ مقامات در طریقت نزانی چه نام دارند؟ آنها را براساس سلسله مراتب اسم ببرید: ج : مقامات مرتبه های روحی هستند که مرید سعی می کند از طریق سلوک در راه طریقت به آنها دست پیدا کند. و این کارموجب شایستگی تقرب و رسیدن به پروردگار و قرارگرفتن در پیشگاه رحمتش گردد. این مقامات در طریقت ما برحسب سلسله مراتب عبارتند از : توکل ، توبه ، خوف ، رجا، صدق ، اخلاص، صبر، ورع ، زهد، رضا ، شکر.منبع: http://yakasnazan. /

از معنی نام کشورها چه میدانید

درخواست حذف اطلاعات

از معني نام کشورها چه میدانید؛ نام کشورها بر گرفته از معانی ای هستند که در دوره هایی معرف آن کشور از روی معني بودند اما امروزه فقط به عنوان یک نام مطرح اند که اغلب تصور می شود معني ندارند.به گزارش جهان سایت ملایری ها معانی نام ۱۱۰ کشور را نوشته است:✳️ آرژانتین: سرزمین نقره (اسپانیایی)؛✳️آفریقای جنوبی: سرزمین بدون سرما (آفت ) جنوبی (لاتین، یونانی)؛منبع: http://geo-nagadeh. /

ترجمه فعل اَخَذَ

درخواست حذف اطلاعات

فعل اَخَذَ به معني گرفت یا برداشت معني می شود اما در درس دوم کتاب عربی نهم چون با حرف اِلی آمده است ( برد ) معني می شود. جمله :ثُم اخذ المدیر تلامیذالمدرسة اِلی منطقة تعلیم المرور ترجمه : سپس مدیر دانش آموزان مدرسه را به پارک آموزش ترافیک برد.منبع: http://diniarabibrojen95. /

صناعات ادبی فارسی متوسطه

درخواست حذف اطلاعات

۱- تشبیه : آن است که چیزی را به چیزی در صفتی مانند کنند . امر اول را مشبه و دوم را مشبه به و صفت مشترک م ن آنها را وجه شبه و کلمه ای کهدل بر معني تشبیه داشته باشد ادات تشبیه می گویند – ( طرف اول ، طرف دوم ، طرف سوم ، طرف چهارم ) هم می گویند . مثلأ چون می گوییم چهره ی محبوب مانند آفت می درخشد : چهره ی محبوب = مشبه ، طرف اول . آفتاب = مشبه به ، طرف دوم . درخشیدن = وجه شبه ، طرف سوم . مانند = ادات تشبیه ، طرف چهرم است 2- مراعات نظیر : آن است که در سخن ، اموری را بیاورند که در معني با یکدیگر متناسب باشند ، خواه تناسب آنها از جهت بودن باشد ، مانند گل و لاله ، ریحان و ارغوان و خواه تناسب انها از جهت مشابهت یا تضمین و ملازمت باشد ، مانند : شمع و پروانه ، تیر و کمان ، خسرو و شیرین ، چشم و نرگس ، قد و سرو و امثال آن . مانند : دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول – ای خوشا دامن صحرا و گریبان چاکی

ترجمه فعل اَخَذَ

درخواست حذف اطلاعات

فعل اَخَذَ به معني گرفت یا برداشت معني می شود اما در درس دوم کتاب عربی نهم چون با حرف اِلی آمده است ( برد ) معني می شود. جمله :ثُم اخذ المدیر تلامیذالمدرسة اِلی منطقة تعلیم المرور ترجمه : سپس مدیر دانش آموزان مدرسه را به پارک آموزش ترافیک برد.منبع: http://diniarabibrojen95. /

پست اموزشی 2

درخواست حذف اطلاعات

کلمات پر استفاده توسط من و احسان canim که "جانیم" خونده میشه یعنی: جونم tatlim که تاتلیم/تاتلیم (تلفظ بین این دو تا ک غیر ترکا دگ عمرا نمیتونه تلفظ کنه برا همین تو پست قبلم توضیح ندادم... چون ما برای i _ ı _ o _ ö _ u _ ü شش تا تلفظ جدا داریم ک 3 تاشو فارسی زبونا اصلا نمیتونن تلفظ کنن) شکل درست نوشتارب این کلمه هم tatlım هست به معني: خوشمزه ام/ شیرینی م bitanem که بیتانم خونده میشه و به معني: یه دونم aşkım که آشکیم/آشکم (بین این دوتا) تلفظ میشه به معني: عشقم sevgilim که سوگیلیم خونده میشه به معني : دوست داشتنیم- ی ک عاشقشی nefesim که نفسیم خونده میشه معلومه به معني: نفسم hayatım که حایاتیم/حایاتم خونده میشه به معني: زندگیم karım که کاریم/کارم خونده میشه به معني : زنم ko که کوجام خونده میشه به معني: شوهرممنبع: http://miss-amiri. /

غیبت زمان

درخواست حذف اطلاعات

غیبت زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دلیل های آن (بر گرفته از مجله امان) غیبت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم به معني پوشیده بودن او از دیدگان مردم و هم به معني دیدن ولی نشناختن او در روایات بیان شده است.[1] زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از آغاز زندگی، پنهانی می زیست؛ و پدر بزرگوارش او را فقط به عده­ای از یاران خاص نشان داد. با شهادت یازدهم علیه السلام، ت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دوره غیبت صغری به مدت 69 سال شروع شد. ویژگی این دوره ارتباط با پیروانش به واسطه چهار نایب خاص بود علیه السلامکه با نام معرفی شده بودند). از سال 329 ه .ق این ارتباط قطع شد، و دوره غیبت کبری علیه السلامبلند مدت) حضرت آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. منبع: http://yasahebazzman313. /

ادبیات فارسی ششم

درخواست حذف اطلاعات

نکته ادبیات ششم:کنایه :پوشیده سخن گفتن است درباره خواسته و امری. کنایه دریافت معني معني است از راه دلیل و منطق. یعنی، بیان نشانه ی یک چیز و خواستن خود آن چیز. به طور مثال در این مصراع (هنوز از دهن بوی شیر آیدش )اگر دهان کودک را ببوییم بوی شیر می دهد این امر مخصوص ک ن است . شاعر با بیان آشکارترین نشانه کودکی مخاطب را از ناتجربه و نا وارد بودن شخص مورد نظر آگاه می سازد. دریافت و فهمیدن کنایه همیشه از راه معني معني صورت می گیرد. معني بوی شیر دادن دهان کودک بودن و معني کودک بودن بی تجربگی و ناآگاهی است. این یک کنایه است. در کنایه شاعر یا نویسنده ادعای خود را با دلیل همراه می سازد، از این رو مخاطب توان انکار آن را ندارد و بدون اراده می پذیرد. مثالی دیگر :( فلانی ریش سفید است ) ریش سفید بودن نشانه بالا بودن سن و سال است، و شخصی که سن و سال بالایی دارد از تجربه زیادی برخوردار است. پس گوینده با بی

توضیح قلم اینجا رسید سر بش ت ،جبر و اختیار ،کژروی جف القلم کژ اید راستی اری سعاد

درخواست حذف اطلاعات

قلم این جا رسید سر بش ت و جبر و اختیار جبر دو نوع ان است ممدوح و مذموم اختیار ندارد و سلب مسولیت است این جبر اشعری و مذموم است اما اگر به لقاء الله برسد و رفض اسباب برسد ما تلک بیمینک انچه تو بخواهی این جبر ممدوح است این نه جبر، این معني جباری است ذکر جباری برای زاری است. انبیا در قطع اسباب آمدند معجزات خویش بر کیوان زدند جمله قرآن هست در قطع سبب عز درویش و هلاک بو لهب همچنین ز آغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و السلام اصل شعر سر بش ت از خاقانی است و بدین شهر است رخ تو رونق قمر بش تلب توقیمت شکر بش تلشکر غمزهٔ تو بیرون تاختصف عقلم به یک نظر بش تبر در دل رسید و حلقه بزدپاسبان ه دید و در بش تمن خود از غم ش ته دل بودمعشقت آمد تمامتر بش تنیش مژگان چنان زدی به دلمکه سر نیش در جگر بش تنرسد نامه های من به تو ز آنکپر مرغان نامه بر بش تقصه ای می نوشت خاقانیقلم اینجا رسید و سر بش ت جف القلم ج

معنی و تعریف نقشه فاز یک و دو

درخواست حذف اطلاعات

معني و تعریف نقشه فاز یک و دو-------------------------------

پاسخ به سوال آقا سعید در مورد بیت کاوه

درخواست حذف اطلاعات

با سلام . گفته بودید که برگشت کار اضافه تعلقی است یا غیر تعلقی ؟ اضافه غیر تعلقی . گفته بودید برگشت اسم است یا فعل . اسم .گفته بودید اگر بدون ره بخوانیم اشکالی دارد یا خیر . به چند دلیل با ره بخوانیم بهتر است : 1- وزن مصراع با ره مناسب تر است 2- برگشتِ کار به معني برع شدن ویا دگرگون شدن کار است 3- اگر بدون ره بخوانیم ( برگشت کار )معني مقداری دور از ذهن می شود 4- اگر بدون ره بخوانید نهاد ما کار میشود ( کار برگشت ) که معني واضحی ندارد اما اگر با ره بخوانید ، نهاد ما منی در مصراع قبل است ( منی باعث برگشت ِکار می شود ) که این در معني شهر بهتر است . شب خوش. حسن دهقان منبع: http://adabiateazna. /

معنی اسم راهان

درخواست حذف اطلاعات

سلام علیکم خیلی از دوستان و محبوبین معني اسم راهان را پرسیدند و بنده پس از جستجو در سایت های معتبر واقعا معني ی پیدا ن و بسی شرمنده ایشان شدم فی الواقع سایت های لغت نامه، ویکی پدیا، دیکشنری، سایت های معانی اسم ها را زیر و رو اما نتیجه نگرفتم و معني اسم راهان را نیافتم. از سایت اسم های ایرانی نیز درخواست کمک که امیدوارم به من پاسخ دهند. پیش از این اسم رهان، میرهان، روهام و رایان را شنیده بودم. اما اسم راهان... اسم های زیبای ایرانی را می پسندم مثل نام های فارسی لری کردی اگر از دوستان ی معني این اسم را می داند زودتر بگوید... و من الله توفیق

معنی کلمه هللویا چیست :

درخواست حذف اطلاعات

معني کلمه هللویا چیست :هله لویا، لفظ (به عبری: הללו יה)‏ می باشد این لفظ از دو واژه «هله لو» و «یاه»(مخفف یهوه) تشکیل شده است و به معنای «ستایش باد یهوه» است. این لفظ در کتاب مقدس عبری ۲۴ بار عمدتا در کتاب مز به کار رفته است (مز ۱۱۱ تا ۱۱۷ و ۱۴۵ تا ۱۵۰). یان به عنوان ستایشی لذت بخش از خدا، از این کلمه استفاده می کنند. ولی در واقع معني هله لویا (خداوند منزّه است) می باشد..منبع: http://farzadjafarzadeh23. /

چه معنی می دهد؟

درخواست حذف اطلاعات

چه معني می دهد من صبح ها در آغوشِ تو چشم باز نکنم و با آن صدایِ گرفته یِ دوست داشتنی ات " صبح بخیر عزیزم " هایت را نثارم نکنیتا با شیرینیِ لبانَت بنوشَم ؟!اصلاً چه معني می دهد این همه مدت نباشی ؟ محیا کاربخشمنبع: http://tasoraya. /

گنجشک پر ، دنبالر پر ..

درخواست حذف اطلاعات

پنج .. عددی ب معني وسعت تمام لحظه های خوبی ک گذروندیم ، پنج ب معني پنچ سال زندگی ؛ لحظه هایی خوب ، بد ، لحظه هایی پر از خاطره .. پنج ، ب معني سال ها دوستی ، سال ها با هم بودن ؛ ک گذشت گذشت گذشت .. و من ماندم ، و ما م .. م با آنهمه خاطراتی ک از سر گذشت .. ، هرچند کمرنگ و مجازی ، ولی هیچ وقت از خاطر نخواهند گذشت .. + صفر ، ی صفر گنده .. ، ارزشی ک کاربرای سایت برای مدیران داشتن .. همه ی صفت های آدمی حکم میکرد ک حداقل یک روز قبل از گرفتن بخشی از زندگیمون ی خبری میدان ، ک بتونیم خداحافظی ای با دوستامون داشته باشیم .. ، حالا ما موندیم و حسرتی ک تو دلمون کاشتن ..منبع: http://hoze-mahi. .. /

وب معنایی

درخواست حذف اطلاعات

وب معنایی یا وب معني نگر(به انگلیسی: semantic web) را می شود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصوّر کرد که در آن تمامی کتاب ها، کتاب خانه ها دانشها، دانش نامه ها و دانشگان ها (پایگاه های دانش - knowledge bases) به صورتی معني گرا و با توانایی درک مفهومی همدیگر در کنار هم قرار خواهند گرفت. آقای تیم برنرز لی، که معروف به پدر وب است، آیندهٔ وب را بصورتی بیان کرده که بر خلاف وب کنونی فقط توسط انسانها قابل فهم نباشد بلکه توسط ماشین ها نیز قابل درک و پردازش است. ایده وب معني نگر نیز از همین نکته منشا می رد. در زیر سه تعریف مختلف از وب معني نگر ارائه شده است: پروژه ای با هدف ایجاد رسانه ای جهانی برای رد و بدل اطلاعات بصورتی که برای کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد. وب معني نگر، شبکه ای از اطلاعات در مقیاس جهانی است به نحوی که پردازش آنها توسط ماشین ها به ساد امکان پذیر است. وب معني نگر ش

شیعه یعنی علی

درخواست حذف اطلاعات

متن شیعه علی ساقی امشب باده از بالا بریز باده از خم خانه مولا بریز باده ای بی رنگ و آتش گون بده زان که دوشم داده ای افزون بده ای انیس خلوت شبهای من می چکد نام تو از لب های من محو کن در باده ات جام مرا کربلایی کن سرانجام مرا یا علی درویش و صوفی نیستم فاش میگویم که کوفی نیستم بیت لیک میدانم ک جز دندان تو هیچ دندان لب نزد بر نان جو یاعلی لعل عقیقی جز تو نیست هیچ درویشی حقیقی جز تو نیست لنگ لنگان طریقت را ببین مردم دور از حقیقت را ببین مست مینای ولایت نیستم سرخوش از شهد ولایت نیستم خیل درویشان دکان آراستند کام خود را تحت نامت خواستند خلق را در اشتباه انداختند یوسف ما را به چاه انداختند کیستند اینان رفیق نیمه راه وقت جانبازی به کنج خانقاه فصل جنگ آمد تماشاگر شدند صلح آمد لاله پ .. ر شدند دل به کشکول و تبرزین بسته اند بهر قتلت تیغ زرین بسته اند موج ها از بس تلاطم کرده اند راه اقیانوس را گم کرده