رسانه
رسانه

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور تهران غرب :: جستجولیست رشته های ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران م

درخواست حذف اطلاعات

آزاد تهران غرب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان تهران غرب از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران غرب و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران غرب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران غرب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد تهران غرب تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ تفاوتی ب

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران

درخواست حذف اطلاعات

آزاد تهران غرب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان تهران غرب از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران غرب و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران غرب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران غرب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد تهران غرب تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ تفاوتی ب

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور تکاب

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که پيام نور تکاب اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور تکاب بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور تکاب در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور تکاب بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پيام نور تکاب تنها در نوع ورود به است و در شهریه و ساعت کلاس ها تفاوتی در کار نیست . همی

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور پیشوا

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور پیشوا اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور پیشوا بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور پیشوا  در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور پیشوا  بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران

درخواست حذف اطلاعات

  آزاد تهران شرق در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان تهران شرق از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران شرق و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران شرق در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران شرق مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد تهران شرق تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ ت

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور برازجان

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور برازجان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور برازجان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور برازجان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور برازجان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور شبانکاره

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور شبانکاره اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور شبانکاره  بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور شبانکاره در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور شبانکاره بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور سردشت

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که پيام نور سردشت اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور سردشت بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور سردشت در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور سردشت بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پيام نور سردشت تنها در نوع ورود به است و در شهریه و ساعت کلاس ها تفاوتی در کار نیست .

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد سما ت

درخواست حذف اطلاعات

آزاد سما تهران در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان سما تهران از ثبت نام بدون کنکور آزاد سما تهران و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد سما تهران در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد سما تهران مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد سما تهران تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ تفاوتی ب

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران

درخواست حذف اطلاعات

آزاد تهران مرکزی در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان تهران مرکزی از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران مرکزیو ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران مرکزی در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران مرکزی مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد تهران مرکزی تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ تف

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور تیران

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که پيام نور تیران اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور تیران بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور تیران در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور تیران بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پيام نور تیران تنها در نوع ورود به است و در شهریه و ساعت کلاس ها تفاوتی در کار نیست

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور گز

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور گز اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور گز بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور گز در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور گز بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران

درخواست حذف اطلاعات

آزاد تهران جنوب در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان تهران جنوب از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران جنوب و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران جنوب در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد تهران جنوب مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد تهران جنوب تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک هیچ تف

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور خوانسار

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور خوانسار اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور خوانسار بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور خوانسار در دو ترم مهر وبهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور خوانسار بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته وناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که&n

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور خوی

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور خوی اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور خوی بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور خوی در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور خوی بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که تفاوت

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد پزشکی

درخواست حذف اطلاعات

آزاد پزشکی تهران در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هايی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی هاي گسترده در این زمینه همچنان نان پزشکی تهران از ثبت نام بدون کنکور آزاد پزشکی تهران و ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد پزشکی تهران در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد و ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ليست رشته هاي بدون کنکور آزاد پزشکی تهران مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور آزاد پزشکی تهران تنها در نوع ورود به آزاد است و از لحاظ شهریه و مدرک

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور شوط

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور شوط اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور شوط بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور شوط در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور شوط بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور ری

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور ری اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور ری بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور ری در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور ری بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که&nbs

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور جم

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور جم اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور جم بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور جم در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور جم بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور نیر

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور نیر اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور نیر بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور نیر در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور نیر بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این ن

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور ارومیه

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور ارومیه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور ارومیه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور ارومیه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور ارومیه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور نایین

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور نایین اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور نایین بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور نایین در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور نایین بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که&nbs

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور مهاباد

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور مهاباد اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور مهاباد بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور مهاباد در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور مهاباد بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور وزوان

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور وزوان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور وزوان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور وزوان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور وزوان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که 

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور سمیرم

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور سمیرم اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور سمیرم بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال ازثبت نام بدون کنکور پيام نور سمیرم در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور سمیرم بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شاملکاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که&nbs

لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران غ

درخواست حذف اطلاعات

از سال 91 به بعد  آزاد تهران غرب اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 3 سال است که ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران غرببصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  آزاد انجام می شود. با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار آزاد ، بیش از 95 درصد رشته محل هاي  آزاد تهران غرب بصورت بدون کنکورارائه شده است . هرچند که 3 سال از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران غرب در دو ترم مهر و بهمنمی گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران غرببی اطلاع هستد. مقاطع کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ن

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور عجب شیر

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور عجب شیر اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نورعجب شیر بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور عجب شیر در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور عجب شیر بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود .

لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون آزاد تهران ش

درخواست حذف اطلاعات

از سال 91 به بعد  آزاد تهران شرق اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 3 سال است که ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران شرق بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  آزاد انجام می شود. با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار آزاد ، بیش از 95 درصد رشته محل هاي  آزاد تهران شرق بصورتبدون کنکور ارائه شده است . هرچند که 3 سال از ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران شرق در دو تر ر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور آزاد تهران شرق بی اطلاع هستد. مقاطع کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته وکارشناسی&nb

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور گلپایگان

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور گلپایگان اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور گلپایگان بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور گلپایگان در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور گلپایگان بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور نمین

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور نمین اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور نمین بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور نمین در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور نمین  بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود .

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور نقده

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور نقده اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور نقده بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور نقده در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور نقده بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم اس

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور علویجه

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور علویجه اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور علویجه بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور علویجه در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور علویجه بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور پلدشت

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور پلدشت اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور پلدشت بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور پلدشت در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور پلدشت بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لاز

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور شاهین دژ

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور شاهین دژ اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور شاهین دژ بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور شاهین دژ در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور شاهین دژ بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر

لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون آزاد سما تهر

درخواست حذف اطلاعات

از سال 91 به بعد  آزاد سما تهران اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 3 سال است که ثبت نام بدون کنکور آزاد سما تهران بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  آزاد انجام می شود. با یک حساب سرانگشتی و طبق آمار آزاد ، بیش از 95 درصد رشته محل هاي  آزاد سما تهران بصورت بدون کنکور ارائه شده است . هرچند که 3 سال از ثبت نام بدون کنکور آزاد سما تهران در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور آزاد سما تهران بی اطلاع هستد. مقاطع کاردانی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته&nbs

لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور زرین شهر

درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پيام نور زرین شهر اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته هاي خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد هاي کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پيام نور زرین شهر بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پيام نور انجام می شود.. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پيام نور زرین شهر در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از ليست رشته هاي ثبت نام بدون کنکور پيام نور زرین شهر بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پيام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پيام نور ارائه نمی شود . ذکر

جملاتی کوتاه در مورد کتاب

درخواست حذف اطلاعات

ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است. "پلو تارک من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. "مُنْتِسکیو" کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى دانید. "مُنْتِسکیو" هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. "فرانسوا ولتر" واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد. "کارلایل" کت که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به شیدن وادارد. "جیمز مک واش" خواندن کتابهاي خوب، در حکم مکالمه با انسانهاي شرافتمند گذشته است. "دکارت منبع: http://seyedalshohada-lib. /