رسانه
رسانه

عمو بهرنگ برنامه های شاد و مسابقه و شعبده بازی :: جستجوجشن تولد شاد شاد و رویایی فقط با بهرنگ شعبده باز 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شیرین کاری و شعبده بازي مسابقه هاي مهیج و شاد و موزیکال گریم فانتزی و اجرای شاد شاد بچه ها و برنامه هاي شاد و متنوع رزرو برنامه09126947612 عمو بهرنگ

شعبده باز بهرنگ با برنامه های شاد شاد و مهیج جشن تولد و جشنهای مدارس و عروسی

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي مسابقه هاي شاد موزیکال گریم فانتزی و اجرای شاد بچه ها و برنامه هاي شاد و متنوع رزرو برنامه09126947612

جشن تولد شاد و رویایی با بهرنگ شعبده باز برنامه های شاد و مهیج و خاطره انگیز

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي مسابقه هاي شاد و موزیکال گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها رزرو برنامه09126947612

جشن تولد شاد شاد فقط با عمو بهرنگ شعبده باز 09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي شاد و مهیج مسابقه هاي شاد شاد و موزیکال گریم فانتزی و اجرای حیرت انگیز و زیبا و شاد بچه ها و برنامه هاي شاد شاد و متنوع رزرو برنامه 09126947612

جشن تولد شاد شاد و رویایی با بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي مسابقه هاي شاد و موزیکال گریم فانتزی و اجرای شاد و طنز بچه ها و برنامه هاي شاد و رویایی و خاطره انگیز رزرو برنامه09126947612

جشن تولد شاد و خاطره انگیز و رویایی فقط با عمو بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شیرین کاری و شعبده بازي مسابقه هاي شاد و مهیج موزیکال گریم فانتزی و اجرای خاطره انگیز بچه ها و برنامه هاي متنوع و شاد شاد رزرو برنامه  09126947612

جشن تولد شاد شاد و رویایی فقط با عمو بهرنگ شعبده باز با جایزه09126947612

درخواست حذف اطلاعات

برنامه هتی متنوع و شاد و شعبده بازي با عمو بهرنگ  جشن عروسی و جشنهاي مدارس جشن تولد شاد و رویایی و جشنهاي ارگانها بانکها کلیه ادارات و ها رزرو برنامه09126947612

بشادترین برنامه های زنده با گروه هنری بهرنگ

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي مسابقه هاي شاد موزیکال برنامه هاي متنوع و شاد طنز  رزرو برنامه 09126947612

گروه هنری بهرنگ مجری خواننده ژانگولر مرشد شعبده بازی و شادترین برنامه ها جهت جشن

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه 09126947612 با بهرنگ شادی خاطره انگیز را تجربه کنید

گروه هنری بهرنگ اجرای جشنهای ارگانها ها مدارس و جشن عروسی و تولد

درخواست حذف اطلاعات

مجری خواننده ژانگولر شیرین کاری تردستی و شعبده بازي مسابقه هوی شاد موزیکال گریم فانتزی و اجرای شاد بچه ها و برنامه هاي شاد و متنوع رزرو برنامه 09126947612

جشن تولد شاد و رویایی با عمو بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

شاد شاد و خاطره انگیز با بهرنگ 09126947612

جشنهای مدارس شاد شاد با بهرنگ و باجناقها09126947612

درخواست حذف اطلاعات

جشنهاي مدارس جشنهاي اداری ارگانها و ها جشنهاي عروسی و تولد رزرو برنامه 09126947612 مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازي ژانگولر و کلیپهاي زنده حماسب و برنامه هاي شاد و متنوع با بهرنگ د باجناقها09126947612

گروه هنری بهرنگ اجرای شاد شاد جشنهای ارگانهای تی و ها و مدارس شاد شاد

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه 09126947612 شعبده بازي مسابقه هاي موزیکال و شاد تقلید صدای خوانندگان ژانگولر جدی و طنز خواننده و برنامه هاي شاد و متنوع جهت جشنهاي ارگانهاي تی و ها و مدارس و جشنهاي تولد و عروسی

اجرای جشنهای شاد شاد با بهرنگ و باجناقها09126947612

درخواست حذف اطلاعات

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازي و برنامه هاي متنوع و شاد شاد  رزرو برنامه 09126947612

گروه هنری طنز باجناقها و بهرنگ

درخواست حذف اطلاعات

برنامه هاي شاد شاد جهت جشنهاي اداری و ارگانهاي تی و ها و .... مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي متنوع و شاد شاد رزرو برنامه09126947612

گروه هنری بهرنگ و باجناقها اجرای جشنهای ها ارگانها و مناطق شهرداری و جشنه

درخواست حذف اطلاعات

برنامه هاي متنوع و شاد شاد با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي ژانگولر   و برنامه ها و کلیپ هاي زنده حماسی رزرو برنامه 09126947612 جشنهاي ارگانها و مناطق شهرداری و ادارات جشنهاي مدارس و ها گروه فرهنگی هنری طنز بهرنگ و باجناقها

گروه هنری بهرنگ اجرای برنامه های زنده و شاد جشنهای ارگانها ها مدارس و جشن

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه09126947612 مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازي ژانگولر  مرشد و برنامه هاي شاد و متنوع 

گروه هنری بهرنگ اجرای شاد جشنهای ها ارگانها و مدارس و عروسی و تولد شاد شا

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه 09126947612 مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازي ژانگولر جدی و کمدی مرشد و برنامه هاي شاد شاد و متنوع رزرو برنامه09126947612

گروه هنری بهرنگ و باجناقها اجرای جشنهای ارگانها ها مدارس جشن عروسی

درخواست حذف اطلاعات

مجری خواننده تکه نمایش طنز شعبده بازي شیرین کاری مرشد ژانگولر وبرنامه هاي حماسی و متنوع شاد شاد رزرو برنامه 09126947612

شعبده بازی چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي چیست؟شعبده بازي بخشی ازدنیای هنر ومهارت است وتنهاباتمرین وآگاهی می توان به این هنر دست یافت ویک شعبده بازبود.یادگرفتن شعبده بازي کارچندان سختی نیست.شعبده بازي هنر است نه جادوگری.شعبده بازي چیزی نیست جزدنیای وهم وخیال وکارشعبده بازي هم چیزی نیست جزاینکه بامهارت خاص ،کاری کندتادیگران قبول کنندقدرت شگفت انگیزی دارند...ادامه در ادامه مطلب

گروه هنری بهرنگ و باجناقها اجرای برنامه های زنده هنری کلیپهای شاد و زنده حماسی و

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری بهرنگ و باجناقها اجرای برنامه هاي متنوع و شاد و مهیج و حماسی ویژه جشنهاي دهه فجر مجری خواننده تکه نمایش طنز شیرین کاری تردستی و شعبده بازي اجرای برنامه هاي حماسی و کلیپهاي زنده  و شاد و حماسی و برنامه هاي شاد و متنوع اجرا جهت ارگانهاي تی و ها و ادارات اجرا برای مدارس و جشن عروسی با بیش از 15 سال سلبقه اجرا در سراسر کشور  رزرو برنامه09126947612 کانال تلگرام جهت دیدن چند نمونه کوچک از کار [email protected] تلفن تلگرام 09388306194

جشن تولد شاد شاد و رویایی فقط با عمو بهرنگ شعبده باز و جشنهای مدارس و ها

درخواست حذف اطلاعات

رزرو برنامه09126947612 برنامه هاي متنوع و شاد جهت جشنهاي ها مدارس ارگانها و جشن تولد و جشن عروسی باهنرمندان حرفه ای کشور

جشن تولد شاد شاد و جشنهای مدارس فقط با عمو بهرنگ شعبده باز09126947612

درخواست حذف اطلاعات

اجرای برنامه هاي شاد شاد و متنوع جشنهاي ارگانها ها و مدارس و جشن تولد و جشن عروسی شاد شاد و خاطره انگیز رزرو برنامه09126947612

گروه هنری اجرای جشنهای بزرگ ارگانها بانکها ادارات تی هاوجشن عروسی و ..

درخواست حذف اطلاعات

بهترین برنامه هاي متنوع و شاد با گروه فرهنگی هنری بهرنگ و باجناقها مجرز خواننده تکه نمایش طنز شیرین کاری و شعبده بازي ژانگولر کلیپ هاي زنده شاد و حماسی و برنامه هاي شاد و متنوع دیگر شاد شاد و با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی رزرو برنامه 09126947612 اجرای جشنهاي تی و خصوصی و ارگانها و مدارس و جشنهاي عروسی

جشنهای مدارس و ها و ارگانهای تی و خصوصی و جشن تولد شاد و رویایی با عمو

درخواست حذف اطلاعات

عمو بهرنگ شعبده باز  اجرای جشنهاي ها و ارگانها و جشنهاي عروسی و تولد و جشنهاي مدارس 09126947612 رزرو برنامه

گروه هنری طنز باجناقها۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها   اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها   اجرای جشنهاي مدارس   اجرای جشن عروسی   اجرای جشن تولد   مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع   با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع   رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲   بهرنگ و باجناقها

گروه هنری باجناقها و بهرنگ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها   اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها   اجرای جشنهاي مدارس   اجرای جشن عروسی   اجرای جشن تولد   مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع   با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع   رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲   بهرنگ و باجناقها

جشن عروسی شاد و با شکوه با باجناقها

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها       اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها       اجرای جشنهاي مدارس       اجرای جشن عروسی       اجرای جشن تولد       مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع       با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع       رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲       بهرنگ و باجناقها

جشن تولد شاد و رویایی

درخواست حذف اطلاعات

شعبده بازي   اجرای مسابقه هاي شاد و موزیکال   گریم فانتزی و اجرای شاد بچه ها   و برنامه هاي شاد شاد   رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

گروه هنری باجناقها

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها       اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها       اجرای جشنهاي مدارس       اجرای جشن عروسی       اجرای جشن تولد       مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع       با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع       رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲       بهرنگ و باجناقها

گروه هنری جشن عروسی باجناقها

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها       اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها       اجرای جشنهاي مدارس       اجرای جشن عروسی       اجرای جشن تولد       مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع       با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع       رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲       بهرنگ و باجناقها

گروه هنری باجناقها ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲

درخواست حذف اطلاعات

گروه فرهنگی هنری باجناقها       اجرای جشنهاي اداری و ارگانها و ها       اجرای جشنهاي مدارس       اجرای جشن عروسی       اجرای جشن تولد       مجری خواننده تکه نمایشهاي طنز شعبده بازي و برنامه هاي شاد و متنوع       با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی و شاد شاد شاد و متنوع       رزرو برنامه   ۰۹۱۲۶۹۴۷۶۱۲       بهرنگ و باجناقها

بیوگرافی ع ها و زندگینامه بهرنگ علوی

درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی ع ها و زندگینامه بهرنگ علوی  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

کارت های جادویی(شعبده)

درخواست حذف اطلاعات

قدرت ذهنکارت هاي جادوییشعبده بازي زیبا به این صورت است که شعبده باز یک بسته کارت به تماشاچیان نشان میدهد و حتی کارت ها را از جعبه بیرون می اورد تا همه سالم بودن ان ها را ببینند.سپس شعبده باز کارت ها را داخل جعبه میگذارد وکمی تمرکز میکند.ادامه دارد

سایه شعبده باز ایرانی

درخواست حذف اطلاعات

یک دختر جوان ایرانی با رعایت حجاب‌ روی صحنه میرود با نمایش‌‌ هاي جالب و تماشایی شعبده‌ بازي جمعیتی را سرشار از هیجان میکند. او به گفته تماشاگرانش یک دختر مسلمان ایرانی است که فارغ از خودنمایی ظاهری، با هنرش مردم تماشاگر را به تحسین وادار می‌کند. طیبه رحمتی معروف به سایه شعبده‌باز، نخستین بانوی شعبده‌باز ایرانی است که با وجود تمام مشکلات، برای خود اسم و رسمی تدارک دیده و شهرتی دست و پا کرده است. به گزارش ایران ناز به نقل از رو مه ایران : سایه متولد مردادماه ۶۶ است. او کار هنری‌اش را با تئاتر شروع کرده و اتفاقاً به مدارج بالایی هم رسیده اما بعد‌ها به سمت شعبده‌بازي رفته و امروز جزو معروف‌ترین شعبده‌بازان ایرانی است. خودش می‌گوید: در شهر بجنورد متولد شده‌ام و از همان دوران ابت علاقه‌مند کار تئاتر بودم و بصورت جدی این ک

بزرگترین مجموعه شعبده بازی

درخواست حذف اطلاعات

قیمت : 12000 تومانبزرگ ترین مجموعه شعبده بازي مجموعه شعبده بازي کریس آنجل، دیوید بلین و دیوید کاپرفیلدبیش از 20 ساعت شعبده بازي سه جادوگر برتر جهانحرکات غیر قابل تصور و حیرت انگیز [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

معرفی کتاب (3)

درخواست حذف اطلاعات

معرفی سری دوم از کتاب هاي ثبت شده در سامانۀ msimit در خدمت شما هستیم. کتاب سفر به ماه اثر نویسندۀ مشهور فرانسوی ژول ورن ... کتاب استاندارد هاي پایه در خوردگی مس و آلومینیم و آلیاژ هاي آنها ... برای مشاهده اطلاعات دقیق کتاب می توانید روی لینک کتاب کلیک کنید. منبع: http://cmoas. /