رسانه
رسانه

جریان ها مخلص صادق ساده انقل جهادی خ بصیر درکشور توسط جریان های قلدر وقیح متکبرخودخواه منافق مزو ست ناپاک بدذات چه درحکومت چه لای جامعه به حاشیه مظلومیت برده شده اند :: جستجوجریان ها مخلص صادق ساده انقل جهادی خ بصیر درکشور توسط جریان های قلدر وقیح متکبرخ

درخواست حذف اطلاعات

هرایرانی اگر خودش را مرور بازبنی کامل کرد و یکی ازصفات زیر را درخودش متوجه شد بنده است: 1-تکبر که درجامعه با اشکال غد گری باد به قب قب انداختن گردن کشانه و سرسنگین است غرور خوب است اما نباید به تکبربدل شود 2-خودخواهی یعنی خودم منیت من مهمتراز بقیه هستم حس فداکاری خیرخواهی دگرخواهی وفا به صفر می رسد 3-پرمدعا پرادعا انی که بسیار منم منم می کنند و بعضا هم چیزی درچنته در عمل ندارند و حراف گنده گو هستند 4-نفاق ریا تزویر دوگانگی چندرنگی که هم درحس هم فکر هم حالات هم عمل اشکار می شود 5-دروغگویی فریبکاری که شکال زیادی دارد و باعث ترویج بی اعتمادی و بیزاری و سردی روابط در اجتماع می شود 6-تحقیرتمس دیگران با حرف حس رفتار عمل و زورگویی قلدری بحساب نیاوردن دیگران حق حریم جایگاه حقوق انها و خود انها حالا با این صفات که این روزها خیلی در تک تک افراد جوانان بویژه و برخی نسل هاي اب گذشته می بنمیم اینان تا

واژه "اتش به اختیار" حضرت با واژه سخیف نیروهای خودسر خودجوش که غرب وضد انقلاب به

درخواست حذف اطلاعات

حضرت انقلاب با تیز بینی و درایت بصيرت باریک بینی متوجه شده که با سرکارامدن به عنوان یک نماد جريان سازشکار غربگراها و منافقین و ضد انقلاب و وقيحان طلبکاران در کشور و لاي مسئولان نفوذی پروتر مدعی تر با اعتماد به نفس تر طل ر و میدان دار تر شدند و در عوض نیروهاي مخلص انقلاب انقل ون جهادي حزب الله بسرعت در حال منزوی شدن و به حاشيه بردن است و همیشه نیروهاي حزب الله بودند که بدون ترس سپر کرده مقابل تهدیدات انقلاب بودند و بی ادعا گمنام بودند در عوض نیروهاي پرو وقيح مدعی خود بزرگ بین خودشیفته همیشه طلبکار انقلاب بودند و همشه عافیت طلب و مست دنیا بودند و همیشه هم حرف مفت زن منافق منحرف بوده و باج گیران انقلاب گروگان گیر انقلاب بودند و با شیرین زبانی هاي خود به وحدت کشور انقلاب ضربه زده اند و ترسو بزدل سازشکار دنیا طلب دنیا دوست بودند واژه مال غرب امریکا بهترین واژه برای جريان هاي بزدل ترسو عافیت طلب

ریش بزی و بزغاله ای از اول انقلاب تاکنون همیشه نماد افراد منافق ریا کار دورو بود

درخواست حذف اطلاعات

از اول انقلاب و حتی قبل تر اکثر نیروی هاي اصیل انقل یادشان هست که ریش بزی یا بزغاله ای معرف افراد منافق دور مزور بوده است لذا تعداد افراد بزی بزغاله ای با این مدل ریش در ت بیش از هر ت دیگری است و این احساس منفی ریش هاي بزی و بزغاله ای اول انقلاب را احیا می کند بیاییم کمپین تحریم و طرد بزغاله هاي اجتماع را فراهم و مهیا نماییم بزها بزغاله ها درحکومت و جامعه ایران جایی ندارند

رازریشه قدرت بظاهر پیوند این جریان با شبکه مافیای ملی شبکه جریان رانت فساد نفوذم

درخواست حذف اطلاعات

اگر دقت کرده باشید جريان یه مدل جور خاص فکرحس رفتار می کنند شاید از نظر ما طبیعی نرمال مومن واقعی صادق نباشند اما نفاق و ریاکاری ظاهرسازی ظاهرفریبی حق بجانب مدعی متکبر خودخواه بحساب نیاوردن مخالفان منتقدین قلدر دیکتاتور درون زاویه دار که اصلا درصراط مستقیم و ناب حرکت نمیکنند و عمل به ناب اصلا جز دغدغه ها و الویت هاي اول این جريان نیست الویت هاي انها مال منال موقعیت رانت رابطه تکبر خودخواهی قلدری ریاکاری نفاق و چیزهاي نچسب غیرواقعی غیرصاداقنه است

قوانین قوه قضاییه به هیچ عنوان نمی تواند حق مردم بسرعت از نامرد ظالم زورگو قلدر

درخواست حذف اطلاعات

قوه قضاییه سرعت ندارد سرعت پارامتر مهمی است سرعت در رسیدگی به جرم اهمیت دارد چرا که اگر سرعت تباه شود جانی قلدر زورگو حق خور نامرد براحتی میدان را ترک می کند تمام قطعا اگر قوه قضاییه درسترعمل می کرد 90% بی عد ی هاي امروز درکشور اصلا نبود انتقاد 100% به قوه قضاییه وارد است چرا افراد زیادی که ظالم زورگو م مزور هستند هم حق زیادی م خوردند و جالب از خود قوانین قوه قضاییه برای اجحاف و خوردن حق بیشتر مظلومین مستضعین استفاده می کنند این انقلاب از اول هم انقلاب ظالمین ثروتمندان قدرتمندان نبود پس باید حق مظلومین بی ان ضعیفان زودتر گرفته شود اما سرعت قوه قضاییه دررسیدگی به جرم طوری است که مظلوم دیگر از حق خود میگذرد و این طوری کاری فساد ظلم تبعیض بیشتر رشد می کنند و اصلا ژست هاي عد طلبانه قشنگ نیست و با ناکارامدی سرعت این قوه عملا جريان هاي کثیف پلید ظالم زورگو حق خور پروتر جری تر با اعتماد به نفس ت

رسانه های غربی و غربگراهای داخلی از روزیکه واژه آتش به اختیار به کاربرده بشدت حس

درخواست حذف اطلاعات

چرا غربگراها و جريان هاي ضد انقلاب و منحرف منافق لاقید و ناخالص درکشور و داخل ان از یکطرف و خط هاي و خط دهنده هاي خارجی مثل و صدای امریکا و اینقدر به واژه "اتش به اختیار" حساسیت نشان داده اند و با سوء ظن بدان نگاه و واکنش نشان می دهند ؟؟؟ ریشه ماجرا و عمق ان کجاست؟

حوزه انقل برخاسته از جامعه انقل

درخواست حذف اطلاعات

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب ی ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند مراجع و اساتید انقل در حوزه، گفت: حوزه انقل برخاسته از جامعه انقل است.

شهید صیاد الگوی راستین انقلاب از بصیرت و انقل گری برا جامعه ی....

درخواست حذف اطلاعات

   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می کنند.  

درد

درخواست حذف اطلاعات

بی مقدمه میرم سرِ اصل مطلب: دردمان چیست؟ چرا انقدر در تشخیص درد مشکل داریم؟ هم درد خودمان هم خانواده مان و صدالبته جامعه! چرا حزب اللهی ها درد ناشناس شده اند؟ چرا حزب اللهی ها "انقل " نمیشوند؟!(فریاد میزند...) ای راستی ها و ای اصولگراها و ای نگرانانِ اتحاد؛ والله به انی نیاز داریم که به صورت انقل دردها را بشناسند نه بصورت اصولگرایی! مردم انی را که دَم انتخابات پیدایشان میشود و داعیه ی مردم داری سر میدهند؛ قبول نمیکنند که هیچ شاید جريان خلاف آنها را هم حتی انتخاب کنند. چون حداقل جناح مقابل بی دردسر تر عزت و شرف و استقلال و اقتصاد را به باد میدهد. مردم از هر ی توقع کار و "دردشناسی" نداشته باشند، از حزب اللهی ها دارند...از انقل ها دارند و بخاطر همین هیچ رقمه از کارن و کوتاهی انقل ها نمیگذرند. شده به غیرانقل و حتی ضدانقل رأی میدهند ولی از کم کاری و درمتن زندگی مردم نبودنِ حزب الله نمیگذرند.

چگونه منافق را بشناسیم

درخواست حذف اطلاعات

در حدیثی داریم که اگر می خواهید بدانید منافق هستید یا مؤمن یک علامت دارد؛ اما باید توجه کرد چگونه می توان مؤمن را از منافق تشخیص داد؟

در8 سال هم مثل 8 سال خاتمی باید خون دل بخورد و چیزی نگوید و این خون دلها برای وح

درخواست حذف اطلاعات

حرص خوردن ی وقتی که جريان هاي منحرف زاویه دار مخالف منافق رییس جمهور می شوند واضح است اما وقتی جريان هاي درست مومن انقل رییس جمهور می شوند خیال ی هم اسوده و فشارروی او هم بشدت کم می شود متاسفانه همه می دانیم روحان جريان دلخواه ی نیست چراکه خط نفاق تکبر انحراف از اول دارد و این حالات مماشات سازش تسلیم کوتاه امدن در برابر غرب اصلا به مزاق ی خوش نمیاد

جریان انقل باید برای آزادسازی آزاد از دست منفعت طلبان به «ولایتی» کمک کند

درخواست حذف اطلاعات

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه ی دانشجویان گفت: امروز آزادسازی آزاد ی از دست منفعت طلبان در حال رخ دادن است و جريان انقل هم باید از این اتفاق حمایت کند.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل ‌گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می‌افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل ‌گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد‌ » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان‌هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده‌اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می‌شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او‌ را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می‌کنند.‌

خبرگزاری یی: ایران، را جعلی و ناپاک خواند

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره سخنرانی معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین دو موضوع «جعلی» و «ناپاک» خواندن رژیم صهیونیستی توسط آیت الله را برجسته کرده است.

آسوشیتدپرس: ایران، را جعلی و ناپاک خواند

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی درباره سخنرانی معظم انقلاب در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین دو موضوع «جعلی» و «ناپاک» خواندن رژیم صهیونیستی توسط آیت الله را برجسته کرده است.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل گری برای جامعه ی دانست. این بیانیه می افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می کنند.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می کنند.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می کنند.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می کنند.

کار انقل و جهادی گره های مشکلات کشور را باز می کند

درخواست حذف اطلاعات

مردم زاهدان با بیان اینکه بدون شک فعالیت و تلاش مجاهدانه و انقل چاره مشکلات و پایان یافتن همه گرفتاری ها است، گفت: باید برای حل گرفتاری ها و مشکلات کشور با استفاده از رهنمودهاي ی به سمت کار جهادي و انقل حرکت کرد.

مقاله قهر و مدارا درحکومت علوى

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایل هلپ مقاله قهر و مدارا درحکومت علوى با و پر سرعت . لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات;96قهر و مدارا چه جایگاهى در سلوک اجتماعى و سیاسى المؤمنین(ع) داشته است؟ این مقاله عهده دار پرداختن به وجهه اى از اقدامات آن حضرت(ع) مى باشد. چه پس از رحلت (ص) در مقام احقاق حق خویش، و چه در دوران خلفا و چه در هنگامه پذیرش حکومت و روزگاران حاکمیت خویش که بخش اصلى بحث را شامل مى گردد. المؤمنین(ع) در جایگاه احقاق حق خود رسول خدا(ص) به عنوان ، پیشوا، و حاکم جامعه ى، به طور طبیعى دغدغه حکومت نوپایى را داشت که در مدینه تشکیل داده بود و در اوا عمر ایشان دایره تسلط این حکومت تقریباً همه شبه جزیره حجاز را در بر گرفته بود. با توجه به جهات مختلفى که این مقال را حوصله پرداختن به آنها نیست، لازم بود جانشین رسول خدا و حاکم جامعه ى بعد از آن

4 سناریوی جریان رقیب برای مقابله با

درخواست حذف اطلاعات

انتخابات پیش رو ساده، اما پیچیده به نظر می رسد. ساده از این جهت که هم جامعه و هم جريان هاي اعتدالی و اصلاح طلب، آگاه شده و آگاهی خود را در دو انتخابات پیشین به نمایش گذاشته اند.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل ‌گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می‌افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل ‌گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد‌ » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان‌هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده‌اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می‌شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او‌ را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل می‌کنند.‌

مهرداد بذ اش به نفع جریان انقل انصراف داد

درخواست حذف اطلاعات

یکی از نامزدهاي جبهه مردمی انقلاب پس از حضور در محل ستاد انتخابات کشور، اعلام کرد که به نفع جريان انقل انصراف داده است.

رو مه هدف ، دوشنبه ۱۴ فروردین ؛ قلدر بازی زیر سن قانونی !

درخواست حذف اطلاعات

عناوین رو مه هدف در روز دوشنبه ۱۴ فروردین به شرح زیر است : خطر ر امتیاز تنها نگرانی برانکو شیشلول فیفا روی شقیقه قرمزها عیدی پرسپولیس به حاجی فیروز درگیری عجیب ستاره جوان استقلال روی نیمکت قلدر…

هاشمی طبا: انقل بودن به یقه بستن نیست

درخواست حذف اطلاعات

معاون رییس ت اصلاحات در پاسخ به این سوال که معظم انقلاب شاخصه هايی برای انقلاب دارند با توجه به این شاخصه ها آیا خودتان را انقل می دانید؟ اظهار کرد: انقل بودن به داد و فریاد و یقه بستن نیست. انقل ی است که حق الناس را رعایت کند دوم اینکه باید صادق باشد.

انقل یا غیرانقل درون نظام؛ مسئله این است

درخواست حذف اطلاعات

سابق مردم تهران در مجلس با تحلیل گفتمان دو جريان اصلاح طلبی و اصول گرایی از آغاز، گفت: تقسیم بندی حقیقی جريان امروز ایران، جريان انقل و غیرانقل درون نظام است.

ساده یا خوردنی

درخواست حذف اطلاعات

ساده‌سازی البته کاریه برای خودش، ولی وماً ربطی به خوردنی‌ نداره. مهم البته برام مصادیق این دو در جامعه‌شناسی و همسایه‌هاشه. اولی میشه صادق زیباکلام و حسن نراقی و امثالهم، دومی میشه فوکو و با ین و مار . در باقی عوالم هم ردپای این دو جريان هست. شعر را ببین. شعر... معلوم نیست وحید کجاست!

پیوند شوم آمد نیوز و طایفه

درخواست حذف اطلاعات

در ایام فاطمیه بود که آمد نیوز، ع ی از شرکت احمد منتظری در مراسم فاطمیه بیت سید صادق منتظر کرد. مثلث شوم منتظری (به نمایندگی لیبرال هاي وطنی)، صادق (جريان منافق شیعی لندنی) و آمد نیوز (بلندگوی شایعات و دروغ هاي سرویس هاي امنیتی غربی-عربی)!

بازی ی ها در دو قطبی جدید/ تلاش های مرموزانه برای حذف جریان اصولگرایی و انقل

درخواست حذف اطلاعات

آنها معتقد هستند اگر نباشد جريانی از انقل گری باقی نمی ماند و در برابر جريان اصلاحات و شخص به عنوان رئیس ت اعتدالگرا ی قادر نیست پیروز شود.

عقل و دین و تجربه به ما نشان می دهد که باید اصلح را انتخاب کرد/ از تشکیل چنین جم

درخواست حذف اطلاعات

دبیرکل جامعه ت مبارز گفت: از تشکیل چنین جمع دلسوز، انقل ، بصير و آگاه که برای انجام یکی از مهم ترین مسائل انقلاب جمع شده و خود را برای این امر مهم آماده کرده اند، تشکر می کنم.

شهید صیاد الگویی راستین از انقل گری برای جامعه ی است

درخواست حذف اطلاعات

شهید صیاد الگویی راستین از انقل ‌گری برای جامعه ی است   وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت هجدهمین سالروز شهادت سپهبد «علی صیاد »، آن شهید ارجمند را الگویی راستین از بصيرت و انقل ‌گری برای جامعه ی دانست.  این بیانیه می‌افزاید: شهید صیاد الگویی راستین از انقل ‌گری برای جامعه ی بودبه گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، در این بیانیه آمده است: با گذشت 18 سال از شهادت مظلومانه سرافراز سپهبد «علی صیاد‌ » به دست مزدوران استکبار جهانی و منافقین کوردل، جغرافیای ایران ی و جای جای مراکز و یگان‌هاي نیروهاي مسلح که حضور پربرکت آن عزیز را تجربه کرده‌اند، خاطرات ماندگار و سازنده وی را یادآور می‌شود و همرزمان، شاگردان و رهروان آن فرمانده مخلص و شجاع خاطرات او‌ را به عنوان مالک اشتر زمان به نقل

کشوری فرد: با دادن جام، فوتبال را ناپاک د

درخواست حذف اطلاعات

مدیرعامل باشگاه صبای قم گفت: از 3 ماه پیش گفتم جام قهرمانی را زودتر ندهید و آقایان با این کار فوتبال پاک را ناپاک د.

مشاور عالی ولی فقیه در : صحنه کشور رقابت بین جریان انقل و غیر انقل است/ با تقویت

درخواست حذف اطلاعات

گروهی بر این باورند که انقلاب فقط متعلق به سال 57 بوده است

سخنرانی رائفی پور " نقد عملکرد جریان انقل در ۴ دهه ی گذشته "

درخواست حذف اطلاعات

سخنرانی رائفی پور با موضوع " نقد عملکرد جريان انقل در ۴ دهه ی گذشته " - سومین نشست کاربران شبکه اجتماعی افسران - اسفند 95.... ادامه مطلب