رسانه
رسانه

با حضور آرنولد شوارتزنگر، اولین هامر الکتریکی جهان معرفی شدبا حضور آرنولد شوارتزنگر، اولین هامر الکتریکی جهان معرفی شد

درخواست حذف اطلاعات
با حضور آرنولد شوارتزنگر، اولین هامر الکتریکی جهان معرفی شد

شرکت کریزل الکتریک و آرنولد شوارتزنگر ستاره‌ی هالیوود، از یک خودروی هامر تمام الکتریکی رونمایی د.