رسانه
رسانه

(بدون عنوان)(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

از مرگ خودم هیچوقت نترسیده ام.. هیچوقت، حتی یک لحظه.. انقدر که به نظرم هیجان انگیز است این سفر.. ولی خیلی عجیب است، اینکه از بین همه آدم هایی که رفتند توی دره، از معدود انی باشی که مجبور به ادامه دادن شوی، .. و چه ادامه دادنی.. چقدر قوی و پر انگیزه.. و بعد آ سر وقتی اینهمه سنگ و کوه و دره را پشت سر گذاشتی،... آ سر... مردن برایم خیلی هیجان انگیز است.. اما فقط مردن خودم... تاب یکباره رفتن آدم ها را ندارم.. تاب نبودن آدم های خوب را ندارم، حتی اگر دورترین جای دنیا باشند، به ا یژن حضورشان نیازمندم.. دوست دارم خواهش کنم از همه آدم های خوبی که می‌شناسم، خواهش کنم لطفاً نروید، لطفاً زود نروید، و اصلا یک قولی! لطفاً قبل از من نروید! این همه آرزوی من، همه خواسته من از دنیای شما آدم هاست