رسانه
رسانه

علت راه اندازی سامانه قانونگذاری در مجلسعلت راه اندازی سامانه قانونگذاری در مجلس

درخواست حذف اطلاعات
عضو هیئت رئیسه مجلس دلایل راه اندازی سامانه قانونگذاری در پارلمان را تشریح کرد.