رسانه
رسانه

اوبامیانگ: دیگر رویای پیوستن به رئال مادرید را در سر ندارماوبامیانگ: دیگر رویای پیوستن به رئال مادرید را در سر ندارم

درخواست حذف اطلاعات
ستاره دورتموند دیگر به پیوستن به رئال مادرید فکر نمی کند.