رسانه
رسانه

نویل: رشفورد چیزی از دمبله و امباپه کم ندارد/ او فصل به فصل در حال پیشرفت استنویل: رشفورد چیزی از دمبله و امباپه کم ندارد/ او فصل به فصل در حال پیشرفت است

درخواست حذف اطلاعات
بازیکن پیشین باشگاه منچستریونایتد در خصوص بازیکن جوان این تیم صحبت کرده است.