رسانه
رسانه

کمبود نقدینگی؛ سدی در راه نوسازی تا ی های فرسودهکمبود نقدینگی؛ سدی در راه نوسازی تا ی های فرسوده

درخواست حذف اطلاعات
عصر خودرو- تا ی های فرسوده که برنامه جایگزینی آنها در میانه راه متوقف مانده، این روزها سدی بزرگ را در برابر خود می بینند؛ کمبود نقدینگی. تهران تا ابتدای امسال 17 هزار تا ی فرسوده داشت که با اجرای فاز…