رسانه
رسانه

مجموعه ماجراهای من و اژدهایممجموعه ماجراهای من و اژدهایم

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه ماجراهای من و اژدهایم

 

زیر معرفی مجموعه ماجراهای من واژدهایم می باشد:

 

 

توی اوج بی حوصلگی هم میشه چرخ زد، بله چرخ زد نه توی خیابان و توی گرما و زیر آفتاب داغ تابستان، می توان توی فروشگاه اینترنتی کتابم کو چرخ زد. میان کتاب های خوب گشت که حوصله را جا می آورد و خستگی درس را در می کند. یک عالم کتاب در سایت کتابم کو منتظر شماست. کتاب های خوب و برگزیده ای که ارزش خواندن دارند.

پس چرخ بزن !!تا دیر نشده چرخ بزن!!

 

 

 

کلمات کلیدی:مجموعه ماجراهای من واژدهایمنشر هوپاکودک و نوجوان ید اینترنتی| کتاب کوفروشگاه اینترنتی کتابم کو |برای 6 تا 10 ساله ها