رسانه
رسانه

انقلاب معلول ترس ناگزیر!(یک سخن )نویسنده : محمد کدخ (عرفانانقلاب معلول ترس ناگزیر!(یک سخن )نویسنده : محمد کدخ (عرفان

درخواست حذف اطلاعات

آغاز انقلاب و فروپاشی ها ، معلول ترس کهنه

همراه با بغض و کینه و خصومت دیرینه است

که مردم ازحکومتهای خ مه به دل دارند .

که ابتداء ، به شکل سکوتی ناگزیر در جامعه حاکم می شود.

و هر چه سکوت بیشتر ، نبض خشم و هیجانی پنهان ، تپنده تر

و هر چه خشم بیشتر ، آتش فرو ناپذیر انقل محتوم شدیدتر !

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض