رسانه
رسانه

باغبانی پیرمباغبانی پیرم

درخواست حذف اطلاعات


به قول سهراب ؛

باغبانی پیرم،که به غیر از گلها،از همه دلگیرم
کوله ام غرق غم است....
آدم خوب کم است ....
عده ای بی خبرند،عده ای کور و کرند ...
اندکی هم پکرند .... !!
... و میان رفقا ...
عده ای مثل شما ...
تاج سرند......!!