رسانه
رسانه

مریم میرزاخانیمریم میرزاخانی

درخواست حذف اطلاعات

مریم میرزاخانی ، نابغه ریاضی ایران و جهان بر اثر سرطان درگذشت

سالها پیش از تصادف اتوبوس دانشجویان نابغه شریف ، فقط مریم زنده موند

رفت امریکا و شد نابغه ریاضی جهان

جایزه برد و بود

حالا خبر اومد که بر اثر سرطان درگذشت

چقدر دنیا پوچ و بی ارزشه !

بعضی ادمها یک نفر نیستن. ، انگار یک ملت هستن ... روحش شاد .

اوتهنه استعداد رفت زیر خاک ... ؟ رفت واقعا ؟

مغزم از نفهمیدن حکمت خدا درد میگیره ، درد !