رسانه
رسانه

انجمن علمی و فرهنگی روجینآنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان نازنین و گل روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین در مرکز ساری شناسى به شرح ذیل برگزار شد.

1- قرائت آیات 14 تا 19 سوره قصص 

2- تفسیر معارفی " بسم الله الرحمن الرحیم " توسط آقاى خانلو 

3- معرفی کتاب " ریاض القدس و حدائق الانس " توسط آقاى فرقانی 

4- معرفی کتاب " مناظره ایدئولوژیک" توسط خانم عبدی 

5- معرفی کتاب " انسان و عشق در مثنوی مولوی " توسط آقاى رشیدی 

در پناه الله الرحمن الرحیم باشید. 
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان گرامی 

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 96/7/22 از ساعت 16 الی 18 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد***ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
آنچه در روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت دوستان عزیز روجینی

جلسه این هفته انجمن، به تاریخ 96/07/15 در مرکز ساری شناسی به شرح ذیل برگزار گردید.

1- تلاوت چند آیه از قران مجید

2-شعر خوانی به مناسبت ماه محرم توسط آقای رشیدی

3-معرفی کتاب "روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان" از هانری کربن توسط آقای رشیدی

4-معرفی کتاب "تاملی در نهضت عاشورا"از رسول جعفریان توسط آقای ستاری

در پناه یکتای بی همتا باشید.
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان گرامی 

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین امروزشنبه مورخ 96/07/15 از ساعت 16 الی 18 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت***با دل زخم کش و دیده گریان بروم
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه سروران گرامی 

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 96/6/25 از ساعت 16:30 الی 19 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

شدم از عشق تو شیدای کوه و دشت و هنوز***نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست
آنچه در روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدمت دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین مورخ 96/06/25  در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1- ارائه مطالبی درباره مفهوم "بشر و ساختار مفاهیم در قرآن" توسط آقای خانلو

2- معرفی و نقد کتاب "محمد پیغمبری که از نو باید شناخت" توسط آقای ستاری

3- بحث و نقد دربارهٔ شرایط انجمن 

در پناه حضرت حق باشید.
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام خدمت نازنینان روجینی

جلسه این هفته انجمن به صورت استثنایی در روز یک شنبه مورخ 96/07/02 از ساعت 16 الی 18 در مرکز ساری شناسی برگزار خواهد شد.

قلم را از آن نبود که سر عشق گوید باز***ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

آنچه در روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان عزیز روجینی

جلسه این هفته انجمن روجین در تاریخ 96/07/02 در مرکز ساری شناسی به شرح ذیل برگزار گردید.

1-تلاوتی چند از کلام ا... مجید

2-معرفی کتاب "عصارة عالم" از صمدی توسط آقای رشیدی

3-ارائه نکاتی درباره مقوله انسانیت توسط آقای خانلو

4-بحث و گفتگو درباره شرایط و چالشهای انجمن

در پناه خداوند مهربان باشید.

انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه سروران گرامی 

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 96/6/25 از ساعت 16:30 الی 19 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

شدم از عشق تو شیدای کوه و دشت و هنوزم***نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 96/6/11 از ساعت 16:30 الی 19 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

مرید پیر مغانم ز من مَرنج ای شیخ*** چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
آنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدمت دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین مورخ 96/06/04  در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1- تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید

2- مروری بر مناسبتهای هفته 

3- بحث و نقد دربارهٔ شرایط انجمن 

4- بحث آزاد گروهی درباره موضوع ایمان و عمل صالح 

در پناه خدواند مهربان باشید.
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

سلام خدمت دوستان نازنین روجینی

 جلسهٔ این هفته انجمن روجین فردا تاریخ 96/04/24 از ساعت 17 الی 20 در مرکز ساری شناسی برگزار می گردد.

بر من جفا زبخت بد آمد وگرنه یار***حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت
آنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان عزیز روجینی 

جلسهٔ این هفته انجمن روجین مورخ 96/04/24 در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1-تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 

2-معرفی کتاب "سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی" از نیچه توسط آقاى ستاری 

3-معرفی کتاب "نامه ای به یک گروگان" از دو سنت اگزوپری توسط آقاى رشیدی 

در پناه خدواند مهربان باشید.
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام خدمت دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین فردا شنبه مورخ 96/04/31 در مرکز ساری شناسی از ساعت 16.5 الی 19 برگزار می گردد.

بُل عجبی نگر که من با همه لاف عاشقی

یار ندیده واله ام، می نچشیده بیهُشم
آنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام خدمت دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین مورخ 96/04/31 در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1-تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 

2-معرفی کتاب "فلسفه و نحو منطقی" توسط آقاى رشیدی 

3- نقد ادبی تاریخی داستان " گودمن براون جوان" توسط خانم خلیل نژاد 

4- بحث گروهی درباره موضوع تخیل و مذهب

5- قرائت دعای 38 صحیفه سجادیه توسط آقاى ستاری 

6- خواندن متنی از کتاب" بایدها و نبایدها" اثر شهید بهشتی توسط آقاى فرقانی 

در پناه احسن الخالقین باشید. 
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین، فردا، شنبه مورخ 96/05/21 در مرکز ساری شناسی از ساعت 16:30 الی 19 برگزار می گردد. 

عشق را خواهی که تا پایان بری***بس که بپسندید باید ناپسند 
آنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان نازنین روجینی

جلسهٔ این هفته انجمن روجین در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1- تلاوتی چند از کلام الله مجید 

2- معرفی کتاب " رادیکال، مجاهدین خلق ایرانی" توسط آقاى احمدی 

3- بحث گروهی درباره موضوع استندآپ کمدی 

در پناه الله قادر متعال باشید. 
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان گرامی 

جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین فردا شنبه مورخ 96/6/4 از ساعت 16:30 الی 19 در مرکز ساری شناسی برگزار می شود.

ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست***عاشقی شیوهٔ رندان بلاکش باشد
انجمن روجین

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان نازنین روجینی 

جلسهٔ این هفته انجمن روجین امروز از ساعت  17 الی 20 در مرکز ساری شناسی برگزار می گردد.

خیال آشنایی بر دلم نگذشته بود اول***نمیدانم چه دستی طرح کرد این آشنایی را
آنچه در انجمن روجین گذشت

درخواست حذف اطلاعات

سلام بر دوستان نازنین روجینی 

جلسهٔ این هفته انجمن روجین در تاریخ 96/04/17 در مرکز ساری شناسی بشرح ذیل برگزار شد.

1- تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 

2-ارائه موضوع تاریخ گرایی توسط خانم خلیل نژاد 

3- ارائه مبحث تاثیر موسیقی بر انسان توسط خانم خلیلی

4-بحث گروهی درباره موسیقی

5- بررسی شان نزول آیه 6 سورهٔ حجرات توسط خانم خلیل نژاد 

در پناه خدواند سبحان باشید.