رسانه
رسانه

روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانیمملکتی که با این فرهنگ شعور نظم برنامه ریزی بی خیالی می خواد توریست خارجی جذب کند؟داستان صف طولانی کاخ گلستان تهران و تنها یک باجه پذیرش برای این همه خارجی ایرانی درضل گرما

درخواست حذف اطلاعات

اگر یک مملکت واقعا می خواد توریست خارجی جذب کند اول باید فرهنگ نظم برنامه ریزی و شعور عمومی بالا کشیده شود حتی

اما متاسفانه اقای دم از جذب توریست بیشتر تحول در این قسمت می زند اما یک مشت بی شعور بی خیال احمق مدعی و بی نظم بی دروپیکر متولی اداره این بخش هستند

تا این عناصر مز ف دراین اثارباستانی و سایر مراکز مشابه هستند هیچ امیدی به هیچ چیز نیست

هرچقدر هم مردم فرهنگ سازی شود باز به انجایی که باید برسیم نمی رسیم چون جو غالب به نفع هرزه ها لش ها و جریان چرت احمق عوام رزومره است
مردم با موبایل می توانند ازخودروهایی با رانندگی دیوانه وار درخیابانها و بلافاصله برای سایت پلیس ارسال تا گواهینامه فرد باطل و خودرو توقیف شود وتست روانی به پزشک ارسال شود

درخواست حذف اطلاعات

در روش جدید هر موبایل ایرانی می توان بصورت دوربین پلیس عمل کند

بدین صورت اگر فردی مشاهده کردید در خیابان ها کوچه ها اتوبانها یا جاهای دیگر بصورت دیوانه وار انتهاری وحشی و غیرعادی رانندگی د

مردم می توانند با ضبط کوتاه از حرکات ماشین و ضمن گرفتن پلاک ماشین و اپلود ان در سایت پلیس راهور محل اطلاعات مردمی

در کمتر از 24 ساعت گواهینامه فرد بهمراه خودروش از رانندگی ممنوع می شود

و فرد مذکور برای تست سلامت های روحی روانی به سازمان روانپزشکی و درمانگری و مواد مخد مشروب ارسال می شود

این روش جدید قطعا انقل در تامین امنیت راهها و جمع اوری رانندگان وحشی یابو انتهاری دیوانه وار جنون امیز از سطح تمام راهها خیابان های کشور است

این کار فقط به یک موبایل و اینترنت نیاز است تا بلافاصله بعد ارسال روزانه ها ترتیب اثر روزانه ساعتی به رانندگان وحشی روانی یابو و بی فرهنگ انتهاری جنون امیز قاطی داده شود

در طرح جدید تمام زباله ها ن ها از سطح شهر و راهها جمع اوری و تمیز می شود تا مردم احساس امنیت بیشتری در رانندگی طبیعی نرمال کنند و خیابانها به محل خودنمایی مهارتهای فردی افراد روانی ناپایدار انتهاری وحشی هالو یابو تبدیل نشود
مردم با موبایل می توانند ازخودروهایی با رانندگی دیوانه وار درخیابانها و بلافاصله برای سایت پلیس ارسال تا گواهینامه فرد باطل و خودرو توقیف شود وتست روانی به پزشک ارسال شود

درخواست حذف اطلاعات

در روش جدید هر موبایل ایرانی می توان بصورت دوربین پلیس عمل کند

بدین صورت اگر فردی مشاهده کردید در خیابان ها کوچه ها اتوبانها یا جاهای دیگر بصورت دیوانه وار انتهاری وحشی و غیرعادی رانندگی د

مردم می توانند با ضبط کوتاه از حرکات ماشین و ضمن گرفتن پلاک ماشین و اپلود ان در سایت پلیس راهور محل اطلاعات مردمی

در کمتر از 24 ساعت گواهینامه فرد بهمراه خودروش از رانندگی ممنوع می شود

و فرد مذکور برای تست سلامت های روحی روانی به سازمان روانپزشکی و درمانگری و مواد مخد مشروب ارسال می شود

این روش جدید قطعا انقل در تامین امنیت راهها و جمع اوری رانندگان وحشی یابو انتهاری دیوانه وار جنون امیز از سطح تمام راهها خیابان های کشور است

این کار فقط به یک موبایل و اینترنت نیاز است تا بلافاصله بعد ارسال روزانه ها ترتیب اثر روزانه ساعتی به رانندگان وحشی روانی یابو و بی فرهنگ انتهاری جنون امیز قاطی داده شود
قومیت گرایی زیاد و کلا قومیت گرایی در کشورهای خاورمیانه عامل عقب ماندگی تفرقه و فتنه توسرهم زدن و اغلب جهان سومی شدن و جهان سومی باقی ماندن این سلسله کشورها من جمله ایران بوده است

درخواست حذف اطلاعات

قوم سالاری و نظام های قومی و قومیت گرایی قبلیه ای تقریبا هر ی را یاد عقب مانده ترین قسمت تاریخ بشر که هنوز بویی از تمدن و فرهنگ شعور نبرده بود می اندازد

تقریبا با پیشرفت علم و بشریت چیزی بنام قوم سالاری قبیله گری قومیت گرایی در کشورهایی که اقوام مختلف داشتند هضم حل و به یک جمعیت یکدست منطبق و سازگار با قانون تمدن و مدرنیته تبدیل شد و نزاع ها درگیری های قومی قبیله ای حزبی گروهی عشیره ای وحشی گری تمام شد


اما با وجود چنین حجم سرعت تحولات مدرنی در جهان قوم گرایی نژادپرستی قبیله ای سالاری و افکار عقب متعصب کور متهجر قبیله ای قومی همچنان در کشورهای زیادی از خاورمیانه که همچنان بوی تمدن و متمدن شدن کامل به انها نرسیده بود دیده می شد می شود و اکثر اشوب های جهان در همین منطقه بخاطر تراکم شدید تنوع شدید قومیت های زیاد قبیله ها و گروههای متعصب عقب مانده و متمدن نشده و قوم سالاری و تحریکات نژادی قومی و حساسیت های سنتی تاریخی حاکم در انهاست
"هیجان سواری جو سواری و تعصب سواری" سو استفاده از از هیجانات دینی بی بصیرت مردم بهترین وضعیت مترصدین فرصت هرج مرج و از اب گل الود ماهی گرفتن درتمام این سالها درایران و سایرکشورهای خاورمیانه

درخواست حذف اطلاعات

هیجان جو جریان یک پارامتر مهم در جوامع عقب مانده دست چندک کم شعور و یا بی شعور است البته جوامع متمدن پیشرفته بسیار نسبت به جو جریان هیجان حساس هوشمند هستند و خودشان قاطی هر بازی که نمی دانند ماهیتش چیست چرا بوجود امده هدفش چیست چیکار می کند نمی کند لذا انها با پختگی و درایت و حساب شدگی بالایی برخلاف کشورهای جهان سومی عقب مانده با هر نوع جو جریان هیجان کور برخورد می کنند که نهایتا قرار است از بالا توسط یک عده که همیشه مترصد فرصت هستند هدایت مدیریت و به سمت سوی خاص کشیده شود


در ایران متاسفانه چیزی بنام "جو هیجانات کور احساسات تهی از عقلانیت تفکر و جریان سازی بسیار بالاست و همه ما از ان با خبریم که همیشه بصورت کیلیوی یهویی ساخته می شود و عده ای خونسرد فکور مسلط به خود هم دقیقا از بالا این جریان جو هیجانات بی بصیرت تهی از عقالنیت تفکر به سمت سوی دلخواه خودشون هدایت می کنند و مردم احمق نادان و جو گیر مثل مهره بازی و وسیله ملعبه خود شیر و می کنند و بعبارتی چوب تو این جماعت جو گیر هیجانی احساساتی و بی بصیرت بدون ذره ای تعقل می کنند و ثبات عقل ثبات شه و ثبات نیت حس را از انها می گیرند و وجود کور بی در و پیکر انها را مثل یک معلبه و عروسک خیمه شب بازی به هر سمت سویی هدایت و اتش جو جریان می دمند

درحالیکه تعقل و تدبر مختص جوامع جهان اولی متمدن جاافتاده و پیشرفته و عقلانی و با فرهنگ سطح بالاست که حتی اگر تظاهراتی هم می کنند کاملا علمی اصولی و با فکر هدف و هدایت شده ی است نه بادی به هرجهت براساس حرارت هیجان جو گیری بدون تفکر پیشرونده کی یلخی دیمی کیلیویی بادی به هرجهت و برمبنای هرج مرج انارشیسم کاتوره ای خطرناک که مثل گله های وحشی هر ی را که در مقابلش باشد چه خودی چه غیرخودی لگدمال می کند چون گله رم داده شده است این جماعت جوگیر جریان ساز هیجانی یهویی هم دقیقا مثل گله ها رم داده می شوند و بعد اصلا نمی دانند چه می کنند و به چه سمتی حرکت می کنند اما عده ای دار گله دار جماعت جو گیر را که مثل ها جوگیر هیجانی رم کرده اند با زیرکی خاصی هدایت مدیریت می کنند و به مزرعه داری خود می برند های شیرده را و انها را کامل می دوشند
بعدی کلی وعده های مز ف توخالی 4 سال اول حالا در اغاز4 سال دوم تش وعده بمراتب بزرگتر یک "انقلاب اقتصادی" بعد انقلاب 57 داده است

درخواست حذف اطلاعات

ی که از تحقق وعده ها وعیده ها شعارهای کوچک مانده و هیچ دستاورد ملموس بزرگی در 4 سال نداشته حالا به وعده بمراتب بزرگتر بنیادی تر روی اورده و ان وقوع یک "انقلاب اقتصادی " همه جانبه بزرگ بزرگتر از انقلاب اول یعنی انقلاب 57 است و این انقلاب را وعده داده است


یک وعده دیگر مثال هزار گنده گویی وعده های مز ف نا متناسب با توان صداقت این ت
بیش از 85% سو استفاده ها ی ها دهه 80 تا 90 براساس اعتماد در ایران رخ داد که خوشبختانه اعتماد درایران هم به صفررسیده و دیگرتقریبا سو استفاده ی براین اساس حداقل رخ نمی دهد

درخواست حذف اطلاعات

بی اعتمادی در ایران در اغاز دهه 90 بیداد می کند هیچ به هیچ اعتماد ندارد تقریبا انزوا و روی اوردن به زندگی فردی بشدت در ایران بالا رفته حتی حداقل اعتماد ها هم در بنگاهها قراردادها بازار تقریبا به صفر مطلق رسیده و همه براساس قراردادهای محکم قانونی و قابل پیگیری و قطعی حتمی باهم حرف می زنند هرچند این وضعیت جدید باعت نوعی توهین و بی احترامی و عدم تعارف شده اما مردم شرایط جدید اکثریت پذیرفتند و تقریبا تعارف و اعتماد بی خودی احمقانه و زیاد از حد که در حد فاصل سال های 80 تا 90 میان مردم خانواده ها رشد تصاعدی نجومی درگیری پرونده های قضایی ایجاد کرد کاملا از بین رفته

بحرانی بی اعتمادی میان مردم ت و مردم مردم زن و شوها در ایران به بالاترین درجه بی سابقه خود رسیده است و کار برای همه بقدری کند سخت پیچده محتاطانه شده که شاید بتوان گفت جوامع گروههای و خانواده های ایران بنا به جبر زمان و شرایطی که برانها حاکم شده حتی از سایه هم دیگر هم می ترسند بی اعتمادی ذهنی حسی عملی نیتی در میان زن و مرد ایران نسبت به هم بیداد می کند و اکثرا به چشم فرصت طلب سودجو شیاد شارلاتان ق اق م پرو بی ظرفیت به هم دیگر نگاه می کنند

این یک انقلاب در ساختار فکری عملی جامعه ایران رخ داده که تقریبا غیرقابل برگشت است

مردم حتی به مسئولان نظام خود از صدر تا ذیل هم بی اعتماد شده اند و به چشم یک مشت فرصت طلب دروغگو وعده گو که برای چپاول سود جویی اماده اند از رییس جمهور گرفته تا به پایین تر به همه انها نگاه می کنند و شعار خدمت صادقانه را دروغی مذهبی و کلکی شرعی توخالی بیش نمی دانند

اگر جامعه ایران با این وضعیت بحران فاجعه بی اعتمادی پیش رود چه چیزهایی در انتظار ایران و ملت ان است؟؟؟

فرد گرایی و زندگی های فردی بسیار رشد کرده

ضمنا بخش اعظمی از رکود بازار هم بخاطر بالا رفتن سطح بی اعتمادی تمام عیار و اخذ تمام مکانیزم ها برای بستن راه های پروریی سودجویی و غیره است این طور هر بیفتد لگدمال خواهد شد بیرحمی در جامعه بشدت بالاتر می رود و بدتر از جوامع غربی بی تفاوت تر بیرحم تر بی هویت تر خودخواه تر منافع گراتر خواهیم شد و گذشت ن در جامعه به بالاترین حد خود می رسد که البته رشد خاصی در این مقولات داشتیم
اباهای توری و اقدامات ظریف ضعیف و علم سخنوری در ایران از زمان خاتمی متحول شد و درزمان با علم حرافی بی پشتوانه شعار وعده ظریف کاری بیکاری ادامه یافت

درخواست حذف اطلاعات

این جریان موسوم به سخنوران بی عمل از زمان خاتمی شروع و با خط ادامه یافت

وقتی مردم از عملگراها خسته می شوند به سخنوران بی عمل تو خالی که نهایت قدرتشان ظریف کاری نه کارهای بزرگ چشمگیر لو کاری رای می دهند

این جماعت جریان خط بی خاصیت ترین جریان در حل مشکلات بنیادی جامعه ایران هستند و ناموثرترین

فقط خوب بلدند وراجی حرف بزنند و گوش سر مردم با لبهای پرتکان و دهان های همیشه باز خود درد اورند وگرنه عرضه هیچ کار عملی بنیادی بزرگی تحولی ندارند جریانی که ناز بسیار دارد و ظریف کار لو کار هستند و بسیار پر مدعا متکبر ذاتی خود بزرگ بین خودشیفته و بی عرضه بی خاصیت در عمل هستند رگه های نفاق تزویر چند رنگی هم بوضوح در اعمال سکنات حالات این خط جریان مشهود رسوا هویداست و نیاز به تحلیل عمیق نگری ندارد

این جریان فقط به فکر خودش باندش گروهش و اطرافیانش است و برای بهبود زندگی مردم هیچ خاصیت عمل اقدام تدبیر عملی ارائه نمی دهند و فقط به شیک وراجی عوام فریبی و چرب زبانی ذائقه پسند عوام هیجانی و جوگیر ادامه می دهند و به این شکل عمر منحوس این جریان بی خاصیت بی عرضه پوچ و شیاد عوام فریب کش پیدا می کند

جریانی مافیایی که در سیاست ی با رندی و دغل غل غش نفوذ کرده اند و پشیزی کارایی و اقدام ابتکار عمل در حل مشکلات مزمن ندارند و فقط با نوعی تبانی شبکه مافیایی کشور با خودشان مردم مهار می کنند و طوری وانمود می کنند که همه چیز در حال بهبود است و گل بلبل شده و این تلقین هم از تبانی کل شبکه مافیای کشور با مافیاهای اصلی درون حکومت رخ می دهد که بسیاری از مردم بی خبرند و این هم بخاطراین است که این ت بتواند ادامه دهد و این بدترین فاجعه و بلایی است که در یک کشور رخ می دهد همدستی مافیای درون حکومتی با مافیای کف خیابان بیرون حکومتی هرچند هر دو باهم کار می کنند و از هم تغذیه می شوند مثلا اقازاده ها و مقامات تی که با رانت زد و بند سو استفاده ها از موقعیت مقام تی شبکه بیرون تی از ثروت اندوزی و یدن زمین سکه دلار و مواردی که به قیمت تی است با این شبکه کار می کند و این طور است که مافیای درون حکومتی و بیرون حکومتی و فرزندان اقازاد ها باهم کار می کنند و بهم نون قرض می دهند و این کار را هم نوعی زرنگی و کمک به اقتصاد اب فاسد و مافیایی کثیف دلالی بی نظم ایران می دانند اینجاست که حول هر اقازاده ها و بچه هایش افرادی پست فرصت طلب مال سو استفاده چی جمع می شوند و کلونی های مختلف از این شبکه ها در کشور بوجود می اید که این کلونی های می کثیف اب در جامعه پخش هستند و مثل یک شبکه بهم متصل هستند و از رانت تبانی باعث افزایش تبعیض نابرابری و عد ستیزی در کل کشور می شوند و شکاف های طبقاتی همین کلونی ها در خلوت خود بیشتر بیشتر میشود


خنده دار است با تمام این اوصاف شرح حال

جناب حسن خان در راستای وعده های بزرگ کوچک پوچ توخالی بی د یکر خود

وعده یک "انقلاب اقتصادی بزرگ" در 4 سال دوم خود داده که بعد از انقلاب حکومتی در 57 و انقلاب فرهنگی سومین انقلاب بزرگ در نظام و سیستم اقتصادی کشور بعد 4 دهه شیوه زیست اقتصادی به سبک روشهای قدیمی سنتی ناکارمد است
ثروتهای پیدا پنهان اقازاده ها مقامات در 4 دهه چپاول عمر انقلاب به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده البته دلار سکه و خانه های خارج ایران حساب نشده

درخواست حذف اطلاعات

اموال اصلی اقازاده ها شامل

1-زمین و باغ و خانه برج اپارتمان پنت هاوس

2-ماشین ها و خودروهای لو

3-دلار سکه طلاجات

4-پول های در گردش برای کاسبی

5-انتیک ها و چیزهای عطیقه

است

6-فرش های نفیس دستبافت

و کلی چیزهای دیگری است که قابل بیان در اینجا نیست

مثلا هتل ها و مراکز گردشگری و توریستی هم برای خوشگذرانی را هم باید به لیست ثروتهای این افراد اضافه کرد

رانت اطلاعات بلای جان انقلاب و نفوذ به اطلاعات تعیین کننده زمین ها موقعیت ها اراضی بازار تحلیل ها امارها محرمانه باعث سو استفاده و های بزرگ کارکنان و مقامات ت نظام

درخواست حذف اطلاعات

رانت اطالعاتی


رانت اطاعاتی چیست؟

اطلاعات . اگاهی های خاص در مورد اینده و کارکردها حول یک موضوع می تواند باعث فرصت طلبی و سو استفده چی هر ادمی که وسوسه انگیز است شود

مثال های زیادی در حوزه های مختلف در مورد رانت اطلاعاتی در کشور است که دانستتن و نفوذ به این اطلاعات باعث شده

عده ای میلیاردر مولتی میلیاردر شوند

فروش اطالعات باج خواهی از ازاطلاعات و یا استفاده بجا از اطلاعات

در حالیکه این اطالعات طلایی باید از همه مخفی محرمانه باشد

امارهای محرمانه مهم تعیین کننده+تحلیل ها پیش بینی های اینده+اطلاعات بروز

احداث یک سد احداث یک جاده مهم در کنار یک روستا ج کشی های شهرداری+فروش قطعاتی زمین ها و قوانین خاص تی که با انعقاد در تاریخی خاص می تواند باعث گران شدن ارزان شدن کالایی خاص شود و قاچاق وارادات کالا می تواند یکی را پولدار و یکی بیچاره کند

و کلی نوسانات بازار که مهم اند

فرهنگ "ذل زدن به چشمان مردم بطور طولانی فضولی بیجا پرویی پستی پیشرونده وقاحت دریدگی اعتماد به نفس کاذب بی پشتوانه دخ درحریم دیگران باید با قانون و پلیس جلوگیری و مهارشود

درخواست حذف اطلاعات

ما سالهاست شاهد طیف گسترده ای از بی فرهنگی های جامعه ایران هستیم که باعث درگیری نزاع و مشکلات در جامعه شده

اما چه ی مسئول است؟

پستی در ذل زدن به چشمان دیگران که نوعی عقب ماندگی محض فرهنگی است و همراه با پرویی وقاحت دریدگی دخ و پیشروندگی و نفوذ دیده می شود به یکی از پست ترین صفات ایرانیان عقب مانده است که باعث کنجکاوی فضولی دخ و در حریم خصوصی افراد است

اما ایا می شود این فرهنگ پست از سطح جامعه و ارتباطات ان حذف حل کرد

در هم ذل زدن منفور است و زشت و ناپسند است

نگاه اول در به نامحرم و یا مردو زن مشکلی ندارد اما اگر این نگاه چند بار تکرار شود و بعد طولانی پیوسته بصورت ذل زدن شود قطعا باعت درگیری نزاع احساس منفی حرص دعوا و حتی خیلی اوقات قتل می شود که متاسفانه یکی از موارد مشکلات مزمن عقب ماندگی فرهنگی جامعه ایران از مدل سبک نگاه های ناپخته می اید

نگاههایی که عمدتا نماد نشانه پستی بی فرهنگی لجاجت حرص دراوردن عقب ماندگی و دریدگی وقاحت دخ پرویی طلبکاری کندن و سو استفاده و تصاحب دست درازی می دهد اما

ایا قانون و پلیس در ایران برای قسمت مزاحمت های خیابانی و دخ در حریم خصوصی افراد سریع به موقع عمل می کند؟؟؟قطعا خیر

و بسیار در این حوزه عمدا ضعیف است

اما مردم با رشد فرهنگی چه سهمی در منزوی سازی این افراد پرو پست حقیر م قلدر زورگو دارند؟؟؟؟

مردم چطور می توانند با مهارتهای خاص پخته این افراد مدیریت کنند؟؟

پلیس بسرعت چه کمکی می تواند کند چون مزاحمت بسرعت انی رخ می دهد؟؟


ایا نیاز به یک انقلاب فرهنگی بزرگ فقط در همین بخش خاص و تکانه ها نداریم؟

تا کی باید این وضع وضعیت ادامه یابد؟

4 دهه 5 دهه 100 سال کافی نیست؟

نقش اموزش پرورش مدارس در تولید تربیت نسلی جرفه ای و پخته و متین مدرن چیست؟؟؟؟

ذل زدن در نافرهنگی و عقب ماندگی فرهنگی ایران چه ریشه تاریخی دارد؟؟؟

حقارت؟دخ ؟نفوذ؟پستی؟پرویی عمدی؟از رو بردن؟جاه طلبی؟حرص دراوردن؟لجاجت؟نجاست؟ ؟فرهنگ خانوادگی€ و تربیت داخل خانواده و اطرافیان؟تعدی؟ ؟پیشروی؟اعتماد به نفس کاذب؟تلقین؟تاثیرگذاری؟ترس تحمیل؟ابتکارعمل؟نفرت پراکنی؟شیادی؟سواری؟مدیریت؟چیرگی؟جنگ روانی؟عصبی سازی مختل سازی؟ناارام سازی؟بازی شیطنت؟سادیسم دگرازاری و روان پریشی اختلالات روانی؟
فساد ناکارمدی در بخش های نظارتی بازرسی در اصل عامل اصلی ناکارمدی عدم پاسخگویی دستگاهها و ادارات ایران هستند

درخواست حذف اطلاعات
در اصل مشکل و عامل اصلی فساد در ایران خود بخشی است که قرار است جلوی فساد بگیریدوقتی داروغه شد هیچ در شهر در امان نیست وقتی داروغه که خودش محافظ شهر فاسد تمبل ناکارمد شد باید فاتحه استحقاق حق خواند دقیقا مصداق چنین وضعیتی در دستگاههای متولی نظارت پیگیری و مبارزه با فساد ناکارمدی بازرسی ادارات ایران است که بسیار کند فاسد تمبل ناکارمد و خیلی اوقات اهل ماس مالی تبانی ساخت پاخت هم هستند و این وسط حق ارباب رجوع در ادارات لگد مال می شود در چنین وضعیت فساد امیزی تا وقتیکه بخش های بازرسی نظارتی خودشان الوده اب فاسد ناکارمد کند دور از دسترس همیشه به گشت بازی هستند هیچ امید انتظاری نباید در پیگیری حقوق مردم در ادارات و عدم تکریم ارباب رجوع نباید داشت و این یعنی ریشه تمام فسادها ناکارمدها لفت لیس ها لش گری ها بدرفتاری ها بی احترامی ها و لجبازی ها در ادارات ایران دقیقا از نمایشی دکوری بی خاسیت بودن و ناکارمد بودن فرز چابک نبودن دستگاهها و بخش های نظارتی و بازرسی است و هیچ توان به حال اوردن و انقلاب در بخش نظارتی بازرسی در ساختار اداری مزمن کژدار مریض کند ناچابک لش لفت لیسی ایران را ندارد مگر اینکه کل این سیستم و نظام نابود شود وگرنه به درست شدن اصلاحات گسترده و تمام الکترونیکی شدن و اتوماسیون 100% شدن امیدی نیستبیش از 95% مردم ایران خود بخش های نظارتی بازرسی در ادارت را عامل فساد ناکارمدی می دانند و هیچ امیدی سرعتی به این بخش ها برای ارجاع انتقادات مشکلات خود جهت ترتیب اثر دادن ندارند

درخواست حذف اطلاعات

شماره های بازرسی نظارت در ادارات عموما است یا ی جواب نمی دهد یا در بهترین ح هم اگر ی به شما جواب دهد هیچ کار خاصی روند الکتورنیک برای پیگیری و تذکر به کارمند متخلف وجود ندارد اما این وضعیت تقریبا بیش از 40 سال است همین طوری است یعنی اگر روزی 1 میلیمتر هم تغییر واقعی از اول انقلاب تا حالا رخ می داد و واقعا به فکر حل هرچیزی بودند که مردم عذاب می دهد الان وضعیت کشور و بخش پاسخگویی 24 ساعته و دم دست بازرسی نظارت چیز دیگر و دنیایی دیگر داشت و تاثیر ان شفاف شدن امور ادارات و بهبود کیقیت بود فساد و مقاومت در برابر تغییرات و کند فرایند ها توسط اشخاص جریان های باندها گروها در ادارات باید شناسایی شود دقیقا مشخص شود چه انی با چه اه ی این کارشکنی ها سنگ اندازی ها و مقاومت ها و لجبازی های هوشمندانه هدفمند و حساب شده انجام می دهند پشت قضیه چیست ؟ایا برای باز نگه داشتن منافذ فساد سودجویی به نفع خود است یا قصه درازتری است
ازادی های اقتصادی مردم ایران باسرکارامدن بمراتب بدتر بسته تر ازقبل شده اما مردم انگار نمی خواهند به روی خودشان بیاورند یا نمی فهمند

درخواست حذف اطلاعات

هر اوانس امتیازی که ت نظام برای مردم قائل بود با سرکارامدن ت سخت گیر ریاضتی و ریاکار شیاد او بسرعت جمع شد

حتی ارز مسافرتی که هر یک سال به مبلغ 300 دلار به مردم تعلق می گرفت هم حذف شد

ت هرچه منافذ نشتی خود به نفع استفاده مردم بوده را در این مدت شناسایی و تمام انها را کاملا حذف بسته است

و هیچ امتیازی به این مردم پست حقیر بی ارزش که مستحق ظلم ظالم و بیرحم شیادان ها هستند نمی دهد

این بود مزد دست مردم در رای دهندگان به

تی که فقط با الویت برداشت از جیب مردم و جیب بری ملت زنده فعال است و از خود هیچ تدبیری ندارد که خود جیب برهای تی و حیف میل کندگان تی مدیریت کند
بزرگترین باند نفوذی از کارکنان و افراد در کمیته امداد و قوه قضاییه که از ن مشکل دار مطلقه بی کار سواستفاده و انها را می د شناسایی و متلاشی شد

درخواست حذف اطلاعات

این افرادی که از برخی کارکنان مرد ادارات بودند

وقتی پرونده یک زن مطلقه که جدا شده را می گرفتند

شماره موبایل او را می گرفتند و بیرون از محل کمیته و قوه قضاییه با اینها قرار می گذاشتند و سعی می د از انها سو استفاده کنند

"فرهنگ از سرخود باز و گردن ی دیگه انداختن" دراکثرمردم ایران باعث شده ایران ایران اباد نشود چون هیچ مسولیت کارخود قبول نمی کند و می خواهد ازان فرار کند

درخواست حذف اطلاعات


این ضرب المثل ژاپنی دقیقا مصداق کامل کشور ایران است و علت اینکه چرا کشور انطورکه باید باشد نمی شود//اگر وجدان درستکاری نباشه همه چیز تباه می شود

image result for ‫روزی اسبی نعلی‬‎
ت تمام منافذ ت به نفع مردم بسته و تمام منافع راههای چپاول ت از مردم بازکرده این هم نتیجه رای حامیان سرکاراورندگان خبیث ی

درخواست حذف اطلاعات

اگر کمی نباشیم هم نباشیم و خوب به عملکرد در این 4 سال نگاه کنیم او راهبردش بستن تمام راههای نشت ت به نفع مردم و باز تمام راههای درامد چپاول حیف و میل نجومی ت بوده

مالیات برارزش افزوده زیاد از مردم

حذف ارز مسافرتی مردم

ت فقط به فکرخودش است تا ورش تگی ت ورزش ته را با باج اج های زیادی از مردم بگیرد و مردم هر روز ورشسکته تر متورم تر رکود تر بدبخت هم شدند حقشان است چون به این خبیث رای دادند تا با بیرحمی بر مردمی احق که از ماست که برماست بتازاد و بگوید حقشان است هر بلایی سر این ها بیاوریم

او درست مثل معاویه رفتار می کند زمانی که مردم با یت خودشان علی را عزلت نشین د و را به خود مسلط و مجوز حکومت را با یت بی بصیرتی به خود و بقیه تحمیل د لعنت خدا بر و تمام رای دهندگان ها به و نفرین خدا برانها باد

ای کاش در ایران هم خواص می توانستند سرنوشت ملت رقم بزنند نه رای عوام احمق
شهرفروشی و تراکم فروشی شهرداری ها درایران از خودفروشی ن و دختران ایران پست تر چندش اورتر و نفرت انگیزتراست و مردم نفرت انباشته از عملکرد شهرداری ها دارند و می خواهند اتش بزنند تمام شهرداری ها ایران

درخواست حذف اطلاعات

همه ملت ایران از زن مرد پیر کودک جوان بعد این 4 دهه از انقلاب از عملکرد بشدت عمیق ناکارمد مزمن شهرداری ها شاکی عصبانی خسته و کلافه و نفرت انگیز هستند

کمتر ایرانی در کشور ایران خواهید یافت که از عملکرد شهرداری ها راضی باشد

امارها نشان می دهد اکثر مردم ایران بالای 95% شهرداری را با ارگان 100% و بی خاصیت برابر می دانند و به کارمندان شهرداری به چشم فرصت طلبانی نگاه می کنند که با رشوه حق حساب زد و بند می خواهند در دوران خدمدت خود در شهرداری با ی ها سو استفاده ها رشوه ها به نون نوایی برسند خودشان ببندد

در چنین شرایط اسفناک بحرانی

مردم همیشه انتظار داشتند شهرداری ها با این همه پول ها کلان که از تک تک منازل مغازه ها و ساخت ساز می گیرند گزارش عملکرد شفاف بابت منابع درامد و هزنیه های خود ماه به ماه به مردم بدهند کاملا شفاف

اما حیف میل در شهرداری ها از هر سازمان دیگری در ریشه دار تر مزمن تر


نه اسف ا بهبود می یابد نه ترک خیابان ها درست می شود و نه فضاهای سبز یداری گسترش می یابد و نه سایر امکانات شهری

شما موازنه نامتعادل و واضحی از درامدی بالا اما هزنیه ای بسیار کم درشهر برای بهبود شهر از سوی شهرداری ها می بنید

مدیریت غالب شهری در ایران از خساست خاصی در هزینه بخشی از درامدها در جهت بهبود زندگی شهری مردم می بنید

درحالیکه این مجموعه ها در ج حیف میل به نفع خودشان باندهاشان خانواده شان از درامدهای شهری ذره ای خساست ندارند و بشدت تازه اهل حیف میل بریز بپاش فساد کاری گه کاری ان کاری لجن مالی نجاست کاری زد و بند لش گری هستند


تا این وضعیت بر کشور و شهرداری ها حاکم است مردم به خون شهردار شهرداری ها تشنه و نفرت انها هر لحظه اماده نابود اتش کشیدن تمام شهرداری های فاسد و منبع دروغ ی فساد کاری عدم شفافیت کارایی کارمدی هستند


وجی نهایی عملکرد شهرداری های ایران جز یک مشت کاغذ بازی وعده وعیدها شعارهای مز ف بی ریشه چیزی نیست

اصلا وجی ها و ورودی ها در شهرداری ها فساد مزمن ریشه دار ایران هیچ تناسبی باهم ندارد و مردم بخوبی متوجه می شوند شهرداری ها که این همه در ورودی بلعیدن دارند چرا در وجی 1/1000 ان هم ظاهر نمی شود

جالب تر از همه اینکه اکثر افرادی که قصد سو استفاده و نیت اماده به کار سو استفاده فرصت طلبی ی بالقوه دارند برای کار درشهرداری تلاش می کنند چون بخوبی می دانند هیچ ارگانی مثل شهرداری نمی تواند بخور بخور داشته باشد و فقط با ی است که می تواند ره 100 ساله یک شبه رفت این طرز نگاه در اکثر افرادی که به قصد استخدام در شهرداری ها می ایند عمق نهایت فاجعه در مدیریت شهری در کل کشور نشان می دهد و ریشه ها عقبه ها واضح است از کجا می اید
وضعیت معیشتی اقتصادی ایران در 4 دهه اخیر" یا به حال خودش رها شده یا مدیریت بدترشده این 2 کاری بوده که تمام روسای جمهوری قبلی به خودشان زحمت دادند د

درخواست حذف اطلاعات

تمام ملت ایران امروز بخوبی می توانند این تحلیل دقیق واضح از اقتصاد ایران بعد 4 دهه تنفس در فضای انقلاب کنند و

ان اینکه در این 4 دهه کلا 2 اتفاق در وضعیت کلان اقتصاد ایران رخ نداده:

1-یا رهاشدگی در اقتصاد

2-مدیریت بدتر منفی تر ناکارامدتر در اقتصاد با تبعات بدتر

ح سومی وجود نداشته یعنی بلاشک تمام روسای جمهور قبلی نظام از اول انقلاب تا همین حال 2 کار بیشتر ن د یا در توانشان نبوده یا زحمت سختی دردسر به خودشان ندادند

2 کار همین 2 کاربالا بوده

مثلا رها کرده ول کرده کلا اقتصاد

اقتصاد ایران به یک جراحی کامل انقل و همه جانبه از نقص ها تومرها و ناکارمدهای گیرگورهای بنیادی نیاز داشته اما هیچ بخاطر دردسرهای زیاد این کار جرات جسارت و توان این کار بزرگ در 4 سال یا 8 سال در خودش ندیده و همه ترجیح دادند دوره جمهور خودشون کم دردسر بدون پیچده اوضاع سرکنند تا 8 سال بعد خدا بزرگه

این یعنی شیفت انتقال دایم یک مشکل که لحظه به لحظه مثل بهمن در حال بزرگ شدن پیچده ترشدن به اینده و این برای امنیت ملی نظام کشور به قیمت نابودی کامل کل کشور و بی اثر شدن تمام مسکن ها انتی بیوتیک ها تمام خواهد شد

چرا باوجود این نظر کارشناسانه یک تامل توقف مکث معنادار در کشور نمی کنیم؟؟؟؟؟خیانت
"فرهنگ از سرخود باز و گردن ی دیگه انداختن" دراکثرمردم ایران باعث شده ایران ایران اباد نشود چون هیچ مسولیت کارخود قبول نمی کند و می خواهد ازان فرار کند

درخواست حذف اطلاعات


این ضرب المثل ژاپنی دقیقا مصداق کامل کشور ایران است و علت اینکه چرا کشور انطورکه باید باشد نمی شود//اگر وجدان درستکاری نباشه همه چیز تباه می شود

image result for ‫روزی اسبی نعلی‬‎