رسانه
رسانه

مقام بلند برای بانوی بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیهامقام بلند برای بانوی بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

مقام بلند برای بانویی بزرگ

مقام حضرت خدیجه (علیها السلام) در پیشگاه خدا

ابوسعید خدری می گوید: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: وقتی که در شب معراج، جبرئیل مرا به سوی آسمان ها برد و سیر داد، هنگام مراجعت، به جبرئیل گفتم: آیا حاجتی داری/ جبرئیل گفت: حاجت من، این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه برسانی. خدا وقتی به زمین رسید، سلام خدا و جبرئیل را به خدیجه(علیها سلام) ابلاغ کرد. خدیجه گفت: «ان الله هو السلام و فیه السلام. الیه السلام و علی جبرئیل السلام؛ همانا ذات پاک خدا سلام است و از اوست سلام وسلام به سوی او باز گردد. و بر جبرئیل سلام باد».(1)
ادامه مطلب