رسانه
رسانه

خاطره معظم انقلاب ی از شهید محراب، آیةالله صدوقی(ره)خاطره معظم انقلاب ی از شهید محراب، آیةالله صدوقی(ره)

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله الرحمن الرحیم

من آقاى صدوقى را یک شخصیتى یافتم که در بین ون انصافاً کم نظیر بود؛ یک فرد عجیبى بود.


یک وقتی، ایشان تازه از بیمارستان ترخیص شده و چشمشان را هم عمل کرده بودند، بیمارى قلب هم داشتند؛ و به خاطر این بیماری، ده، بیست روز در بیمارستان زیر نظر بودند. وقتى مرخص شدند، به من گفتند: من مى خواهم بروم جبهه! من از ایشان خواهش که جبهه نروند. دیدم اصرار دارند بروند. گفتم: پس جنوب نروید، جنوب گرم است؛ بروید غرب. ایشان گفت: حالا ببینیم. بعد هم بدون این که اهمیتى به گرمى هوا بدهند، باچشم عمل کرده ناراحت، رفته بودند جنوب.

http://ofoghhawzah.com