رسانه
رسانه

مطالعات طراحی موزه مرکز هنرهای بصریمطالعات طراحی موزه مرکز هنرهای بصری

درخواست حذف اطلاعات
مطالعات طراحی موزه مرکز هنرهای بصری

تاریخ ایجاد 18/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 165 برگ ورد قیمت: 15000 تومان تعدادمشاهده 130


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………….1
مقدمه……………………………………….2
فصل اول(کلیات)
1-1 انگیزه تحقیق……………………………..3
1-2 بیان مسئله……………………………….3
1-2-1 فلسفه هنر……………………………3
1-2-2 علت غایی (هدف) هنر……………………11
1-3 اثرهنری (عنصرشخصی)………………………..12
1-4 هنر ایرانی……………………………….13
1-5 نظرگاه هنرمند…………………………….15
1-6 نظرگاه تولستوی ……………………………….15
1-7 نظرگاه ماتیس……………………………..16
1-8 مقایسه نظرگاه تولستوی وماتیس(مخابره:احساس وتفاهم)…………………………………….17
1-9 هنر وجامعه……………………………….18
1-9-1 هنرمند وجامعه(اراده معطوف به صورت)………………………………………18
1-10 ارزش های نهایی هنر………………………………………..19
1-11 ثابقه تحقیق………………………………………19
1-11-1 خوشنویسی……………………………………19
1-11-2 عکاسی………………………………………20
1-11-3ورود سینما به ایران………………………………………20
1-11-4 نگارگری ایران …………………………………………..21
1-11-5 مکتب کمال الملک و شاگردان او……………..22
1-11-6مدرنیسم در هنرهای تجسمی……………….. 23
1-11-7تالار ایران(قندریز)………………………25
1-11-8 بی ینال های تهران………………………25
1-11-9 نگارخانه ها……………………………27
1-11-10 گرافیک……………………………….28
1-12 نتیجه گیری ……………………………..29

فصل دوم مبنای نظری طرح (حرکت و پویایی-معماری پایدار)
2-1 حرکت و مفهوم آن …………………………31
2-2 مبانی نظری…………………………….. 31
2-3 حرکت در شعر……………………………..32
2-4 معماری و حرکت……………………………34
2-4-1 انواع حرکت…………………………..34 سیر تحول و نمود حرکت در معماری……………36
2-5 فضا و زمان در حرکت……………………….39
2-6 حرکت در پلان……………………………..42
2-7عواملی برای نمود مفهوم حرکت……………………………………….42
2-7-1 انتظار………………………………43
6-1-2 نور و زمان………………………………….43
2-8نمود حرکت در موزه گوگنهام…………………………………….44
2-9کتابخانه ژوسیو- رم کولهاس………………….47
10-2 حرکت فرم و عملکرد در فرودگاه جان. اف. کندی……………………………………….47
2-11پویایی…………………………………..48
2-12پویائی در فرم……………………………48
2-13پویایی در دفرمه شدن……………………….49
2-14 فضای پویا……………………………….50
2-15عوامل سازنده فضای پویا……………………51
2-16تحلیل معماری آندو با توجه به دیدگاه پویایی و س ……………………………………….51
2-17پویائی در معماری ایرانی …………………..55
2 معماری پایدار 1 مرکزهنر بصری……………………………………….56
2-19 مبانی نظری–معماری پایدار……………………………………..56
2-19-1 معانی لغوی واژه پایداری…………………56
2-20طراحی پایدار ( طراحی سبز )………………..57
2-21اه کلی ساختمانهای پایدار……………….58
2-22اصول معماری پایدار……………………….58
2-23نتیجه گیری………………………………63
فصل سوم(بررسی نمونه های مشابه)
1-3فرهنگسرای نیاوران………………………….65
2-3مرکز آفرینش های هنری جوانان اسپن…………….70
3-3مرکزهنرهای بصری گتی، ، : معمار ریچارد مه یر………..72
4-3موزه ملی هنرهای معاصر ، هلسینکی ، فنلاند ، معمار : استیفن هال……..74
5-3مرکز فرهنگی هنری ژرژ پمپیدو ،پاریس ، فرانسه…………82
6-3دلایل انتخاب موضوع…………..……………….…… 82
7-3اه ایجادفرهنگ سرا………………………………83
فصل چهارم( اقلیم شهرومعرفی سایت)
4-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی لرستان……………84
4-1-1موقعیت………………………………………………85
4-1-1-1 پیشینه استان لرستان…………………………86
4-1-1-2 پیدایش و روند دگرگونی ها ……………………87
4-1-2سابقه تاریخی ……………………………………..88
4-1-2-1جایگاه تاریخی و جایگاه کنونی کرمانشاه ……..88
4-1-2-2بررسی نحوه تاریخی بافت شهر کرمانشاه …..89
4-1-3 موقعیت فرهنگی ……………………………………90
4-1-4 بررسی جمعیت استان …………………………….90
4-1-4-1نژاد ………………………………………………….91
4-1-4-2 زبان و گویش ………………………………………92
4-1-4-2-1 گویش کردی کلهری ……………………………92
4-1-4-2-2 گویش کردی اورامی ……………………………92
4-1-4-2-3 گویش کردی سورانی …………………………..93
4-1-4-2-4 گویش لکی ………………………………………93
4-1-4-3 مذهب ………………………………………………..93
4-1-5 کرمانشاه؛ پرجاذبه ترین منطقه گردشگری ………..94
4-1-5-1 آثار باستانی استان کرمانشاه …………………….94
4-1-6 خصوصیات اقلیمی ……………………………………..95
4-1-6-1بارندگی ………………………………………………96
4-1-6-2 پوشش گیاهی شهری ……………………………97
4-1-6-3 آب و هوا ……………………………………………..97
4-1-6-3-1طبقه بندی اقلیمی ………………………………97
4-1-6-4 دما ……………………………………………………98
4-1-6-5 رطوبت ……………………………………………….100
4-1-6-6 بارندگی ……………………………………………..101
4-1-6-7 روزهای یخبندان ……………………………………101
4-1-6-8 ساعات آفت ……………………………………..101
4-1-6-9 جهت باد ……………………………………………..103
4-1-6-9-1 جهت استقرار ساختمان و وزش باد ……………104
4-1-6-9-2 گلباد کرمانشاه …………………………………..105
4-1-7 شرایط طبیعی ………………………………………….106
4-1-8 جغرافیای طبیعی کرمانشاه …………………………..107
4-1-8-1خاک …………………………………………………….107
4-1-8-2 آب ………………………………………………………108
4-1-8-3 توپوگرافی ……………………………………………..109
4-1-8-3-1 توپوگرافی شهر …………………………………….110
4-1-8-4 شرایط حرارتی هوا در فضای آزاد ……………………110
4-1-9 شرایط حرارتی هوا در فضاهای داخلی ساختمان…….112
4-1-10 را ارهایی برای طراحی در اقلیم سرد …………….114
4-1-11 تأثیر اقلیم سرد کوهستانی بر طراحی معماری ……114
4-1-12 نتایج ……………………………………………………..116
4-2معرفی محل سایت…………………………………………..119
4-2-1محل قرارگیری سایت………………………………………119
4-3کاربری های سازگارو ناسازگار……………………………….120
4-4تحلیل سایت…………………………………………………..121
فصل پنجم(برنامه فیزیکی طرح)
5-1 ایده طراحی ……………………………..128
5-2 روند طراحی ……………………………128
5-3 تشریح ساختار طراحی ……………………129
5-4 تشریح طرح نهائی ……………………….130
5-5 برنامه فیزیکی طرح …………………….. 132
فصل ششم( سازه وتاسیسات)
6-1 سازه و تأسیسات……………………………………138
6-1-1سازه……………………………………..138
6-1-1-1 پا………………………………..138
6-1-1-2 درز…………………………………139
6-1-1-3 سقف کاذب…………………………….139
6-1-2 تأسیسات……………………………….140
6-1-2-1فاضلاب………………………………..140
6-1-2-2 تجهیز اطفاء حریق…………………….140
6-1-2-3سیستم تهویه مطبوع……………………..140

منابع ومآخذ
منابع فارسی ………………………………..141
منابع انگلیسی……………………………….142

پیوست ها
پیوست : استانداردها و ضوابط طراحی
کتابخانه……………………………………143
سالن ها…………………………………….143
آمفی تئاتر………………………………….144
تالار تماشاچیان………………………………145
حرارت……………………………………..150
رطوبت نسبی………………………………….150
نور و روشنایی……………………………….150
صوت………………………………………..150
فضاهای آموزشی……………………………….151
ویژگی های محیط آموزشی……………………………………..151
فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی……………………………………..152
کلاس های درس…………………………………152
چکیده انگلیسی……………………………….163
نقشه ها…………………………………….164


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی ,موزه مرکز هنرهای بصری, مطالعات , تحقیق ,معماری,پروژه,طرح , برنامه فیزیکی , استاندارد, نمونه موردی ,کیس ی ,ایده, ppt ,pptx ,doc,iran,نمونه تطبیقی, ,رایگان,طراحی , بررسی فضاها, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی ,نمونه موردی, طرح کانسبت,پروژه معماری , اصول ط,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی کافه کتاب
مطالعات طراحی فرهنگسرای خط و خوشنویسی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات سینما ، word
مطالعات فرهنگسرای کودک ، word
مطالعات فرهنگسرا ، word
مطالعات طراحی نمایشگاه و خانه لباس با رویکرد هنر اقوام ایران
مطالعات طراحی خانه و مرکز ملی ن با رویکرد نقش ن در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
رساله طراحی و معماری مرکز هنرهای بصری
مطالعات طراحی خانه موسیقی
مطالعات طراحی موزه هنر و معماری در کرمان
رساله طراحی خانه موسیقی با نگاه به موسیقی کلاسیک و رویکرد روانشناسی محیط
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری سنتی به همراه نقشه ها
مطالعات طراحی مرکزهنرهای تجسمی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سالن موسیقی،رساله طراحی کنسرت هال
مطالعات طراحی استودیوی ضبط موسیقی ، مرکز ضبط موسیقی
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد فرهنگ ایرانی ی
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اصیل ایرانی
،خانه خط و خوشنویسی،رساله طراحی معماری
مطالعات طراحی خانه ی هنرمندان با رویکرد معماری پایدار