رسانه
رسانه

مطالعات طراحی خانه موسیقی -مطالعات کامل طراحی خانه موسیقیمطالعات طراحی خانه موسیقی -مطالعات کامل طراحی خانه موسیقی

درخواست حذف اطلاعات
مطالعات طراحی خانه موسیقی -مطالعات کامل طراحی خانه موسیقی

تاریخ ایجاد 18/05/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 167 برگ ورد قیمت: 13500 تومان حجم فایل: 6476 kb تعدادمشاهده 215


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه………………………………… 1

طرح مسئله…………………………….. 3

فصل اول

مطالعات شناخت پایه ای موسیقی…………….. 12

بخش اول-موسیقی و تصویرهای انسانی…………. 13

بخش دوم-کلیاتی درباره ی موسیقی…………… 14

2-1-موسیقی…………………………….. 14

2-2-نت………………………………… 14

2-3-کلید………………………………. 14

2-4-وزن……………………………….. 15

بخش سوم-ارکان موسیقی……………………. 15

3-1-ریتم………………………………. 15

3-2-ملودی……………………………… 15

3-3-هارمونی یا هماهنگی………………….. 16

3-4-تمبر یا رنگ آمیزی…………………… 16

بخش چهارم-فرم موسیقی……………………. 16

بخش پنجم………………………………. 17

5-1-موسیقی آوازی کرال…………………… 18

5-2-موسیقی اپرا………………………. 18

5-3-موسیقی سمفونیک……………………. 19

5-4-موسیقی ار ترال کوچک………………… 19

5-5-موسیقی مجلسی……………………….. 20

5-6-موسیقی تک نوازی…………………….. 20

بخش ششم……………………………….. 22

6-1-آوازهای مذهبی………………………. 23

6-2-موسیقی فولکلوریک ایران………………. 23

6-3-موسیقی شهری………………………. 23

6-4-موسیقی عرفانی………………………. 24

6-5-گروه نوازی و همسرایی………………. 25

6-6-گروه نوازی و تک خوانی……………… 26

6-7-برنامه های 1،2 و 3 نفره……………… 26

بخش هفتم-فیزیک صوت……………………… 27

7-1-صوت……………………………….. 27

7-2-ارتعاش…………………………….. 27

7-3-موج……………………………….. 28

7-4-سرعت صوت…………………………… 28

7-5-ان ار صوت……………………….. 28

7-6-تفرق صوت…………………………. 28

7-7-انعکاس صوت…………………………. 28

7-8-جذب صوت………………………….. 28

7-9-پژواک……………………………. 29

7-10-تداخل…………………………… 29

7-11-حدود شنوایی……………………….. 29

7-12-شدت صوت…………………………… 29

7-13-قوت صدا…………………………. 29

7-14-خستگی شنوایی………………………. 29

7-15-پایداری حس………………………… 29

7-16-تشدید…………………………….. 29

7-17-محدوده ی اصوات…………………….. 29

7 -فواصل موسیقی………………………. 30

7-19-دینامیک و نوانس……………………. 30

7-20-بلندی صدای پس آوا(واخنا)……………. 30

بخش هشتم-آ تیک و موسیقی……………….. 30

8-1-آ تیک موسیقی……………………… 30

8-1-1-وضوح…………………………….. 31

8-1-2-صمیمیت…………………………… 32

8-1-3-تمبر و زنگ صوت……………………. 32

8-1-4-بلندی،نوفه و گستره ی پویایی………… 32

8-2-صفات ذهنی کیفیات آ تیکی موسیقی……… 34

8-2-1-صمیمیت یا حضور……………………. 34

8-2-2-زنده بودن………………………… 34

8-2-3-گرمی…………………………….. 35

8-2-4-بلندی صدای مستقیم…………………. 35

8-2-5-بلندی صدای واخنا………………….. 35

8-2-6-وضوح یا روشنی…………………….. 36

8-2-7-درخشندگی…………………………. 37

8-2-8-پخشایی…………………………… 38

8-2-9-تعادل……………………………. 39

8-2-10-ترکیب…………………………… 39

8-2-11-ترکیب ار تر…………………….. 39

8-2-12-حاضر جو ………………………. 40

8-2-13-بافت……………………………. 40

8-2-14- از اکو…………………….. 40

8-2-15-ازادی از نوفه……………………. 41

8-2-16-طیف دینامیکی…………………….. 41

8-2-17-کیفیت تنایی……………………… 41

8-2 -یکنواختی………………………… 42

فصل دوم

معماری و موسیقی………………………… 43

بخش اول-معماری در گستره های زمانی و مکانی…. 44

بخش دوم-موسیقی در گستره های زمانی و مکانی…. 45

بخش سوم-مقایسه ی معماری با انواع موسیقی…… 46

بخش چهارم-وحدت گرایی……………………. 47

بخش پنجم-سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج.. 48

بخش ششم-سلسله مراتب در کشف فضا…………… 49

بخش هفتم مکانی…………………………. 52

بخش هشتم-نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی 53

بخش نهم-مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری.. 55

9-1-جوهره ی کالبدی……………………… 56

9-2-ابزارهای ارزی جوهره ی کالبدی………. 57

بخش دهم-ویژگی های کمی جوهره ی کالبدی……… 57

10-1-ارتفاع صوت و ابعاد علایم بصری………… 58

10-2-شدت صوت و فاصله ی علایم بصری…………. 59

10-3-زمان دوام یا کشش…………………… 60

بخش یازدهم-ویژگی های کیفی جوهره………….. 61

فصل سوم

نمونه های مشابه……………………….. 62

تالارهای موسیقی و دیستی 63

تالار سرود ناگااوکا 66

تالار فیلارمونیک لوکزامبورگ 69

شهر موسیقی رم………………………….. 71

تنریف…………………………………. 73

مرکز موسیقی…………………………. 75

اپرای سیدنی……………………………. 77

مرکز موسیقی………………………… 77

مرکز موسیقی سیاتل………………………. 80

نتیجه گیری…………………………….. 81

فصل چهارم

بررسی سایت…………………………….. 84

4-1- معرفی سایت………………………… 85

4-2- چشم انداز…………………………. 85

4-3- همسایگی ها…………………………. 85

4-4- کاربری فعلی زمین………………….. 85

4-5-اقلیم……………………………… 86

فصل پنجم

برنامه ی فضایی…………………………. 105

بخش اول-حوزه ی اداری……………………. 107

بخش دوم-حوزه ی آموزشی…………………… 108

2-1-سالن تمرین ار تر…………………… 108

2-2-سالن های تمرین کر…………………… 109

2-3-اتاق های تمرین……………………. 110

2-4-کلاس پیانو………………………….. 110

2-5-کلاس های تئوری………………………. 110

2-6-کارگاه تعمیر ساز و سازسازی…………… 111

بخش سوم-حوزه ی فرهنگی…………………… 111

3-1-تسهیلات شنیدن……………………….. 111

3-2-کتابخانه…………………………… 112

3-2-1-نو ردازی در کتابخانه……………… 113

3-2-2-آ تیک کتابخانه………………….. 113

3-3-رستوران……………………………. 113

3-4-موزه ی موسیقی………………………. 113

3-5-بخش اجرا…………………………… 115

3-5-1-صحنه…………………………….. 116

3-5-2-آپرون……………………………. 116

3-5-3-شبکه…………………………….. 117

3-5-4-توفال ها…………………………. 117

3-5-5- ی پشت صحنه…………………… 118

3-5-6-پوسته……………………………. 118

3-5-7-درها…………………………….. 118

3-5-8-نورها……………………………. 119

3-5-9-ارتفاع دهنده ها…………………… 119

3-5-10-داده های اصلی مربوط به صندلی ها……. 119

3-5-11-انواع چیدن ردیف ها……………….. 119

3-5-12-راهروهای بین صندلی ها…………….. 120

3-5-13-دید تماشاچیان……………………. 120

3-5-14-عمق سالن………………………… 120

3-5-15-مقطع سالن……………………….. 121

3-5-16-نور…………………………….. 122

3-5-17-تقسیم سالن ها و ارتباط آنها……….. 123

3-5 -راحتی و ایمنی تماشاچیان…………… 123

3-5-19-بلیط فروشی………………………. 123

3-5-20-سرسرا…………………………… 124

3-5-21-سرویس بهداشتی……………………. 125

3-5-22-اشکال پلان……………………….. 126

3-5-22-1-فرم مستطیلی……………………. 126

3-5-22-2-فرم بادبزنی……………………. 126

3-5-22-3-تالارهای نعل اسبی……………….. 126

3-5-22-4-فرم مدور………………………. 126

3-5-22-5-فرم پلان نامنظم…………………. 127

3-5-22-6-انتخاب فرم مناسب تالارهای موسیقی….. 127

3-5-23-نکات لازم در طراحی بستر ار تر……… 128

3-5-24-مونومانتالیزم در تالار…………….. 129

بخش چهارم-حوزه خدمات……………………. 130

4-1-فضاهای کمکی انبار…………………… 130

4-2-تسهیلات اضافی……………………….. 130

4-3-تاسیسات……………………………. 130

4-3-1-برق……………………………… 130

4-3-2-تهویه ی مطبوع………………….. 131

4-3-4-صحنه…………………………….. 131

4-3-5-سیستم آب پاش و ایمنی آتش سوزی………. 131

بخش پنجم-ورودی مجموعه…………………… 133

5-1-خارج مجموعه………………………… 133

5-2-درهای به سمت هال ورودی………………. 133

5-3-پیش ورودی و هال ورودی…………………. 133

بخش ششم-خلاصه…………………………… 134

بخش هفتم –بررس مسائل معلولین در طرح…….. 141

فصل ششم

برنامه فیزیکی…………………………… 146

فصل هفتم

نقشه ها و مدارک نهایی……………………. 153

منابع و ماخذ…………………………. 167


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله کامل خانه موسیقی -مطالعات کامل طراحی خانه موسیقی ,رساله خانه موسیقی,مطالعات,پروژه خانه موسیقی,پروپوزال خانه موسیقی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran ,خانه موسیقی,معماری, رایگان,طراحی خانه موسیقی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی خانه موسیقی,نمونه موردی,دانل,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی کافه کتاب
مطالعات طراحی فرهنگسرای خط و خوشنویسی با رویکرد تعاملات اجتماعی
مطالعات طراحی مرکز موسیقی فولکوریک با رویکرد معماری معناگرا
مطالعات سینما ، word
مطالعات فرهنگسرای کودک ، word
مطالعات فرهنگسرا ، word
مطالعات طراحی نمایشگاه و خانه لباس با رویکرد هنر اقوام ایران
مطالعات طراحی خانه و مرکز ملی ن با رویکرد نقش ن در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ... در جامعه
رساله طراحی و معماری مرکز هنرهای بصری
مطالعات طراحی خانه موسیقی
مطالعات طراحی موزه هنر و معماری در کرمان
رساله طراحی خانه موسیقی با نگاه به موسیقی کلاسیک و رویکرد روانشناسی محیط
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد معماری سنتی به همراه نقشه ها
مطالعات طراحی مرکزهنرهای تجسمی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سالن موسیقی،رساله طراحی کنسرت هال
مطالعات طراحی استودیوی ضبط موسیقی ، مرکز ضبط موسیقی
مطالعات طراحی خانه موسیقی با رویکرد فرهنگ ایرانی ی
مطالعات طراحی فرهنگسرا با رویکرد معماری اصیل ایرانی
،خانه خط و خوشنویسی،رساله طراحی معماری
مطالعات طراحی خانه ی هنرمندان با رویکرد معماری پایدار