رسانه
رسانه

انتخاب شورای روستای ناوخانتخاب شورای روستای ناوخ

درخواست حذف اطلاعات

با برگزاری انتخابات شورای ی آقایان قدرت پورابراهیم ، حسن ثابت و علیرضا نصیری به عنوان شورای دوره پنجم روستای ناوخ انتخاب شدند که بنده نیز به این عزیزان تبریک و آرزوی موفقیت دارم