رسانه
رسانه

بازیکن ناوخی در ترکیب تیم فوتسال شهرستان قوچانبازیکن ناوخی در ترکیب تیم فوتسال شهرستان قوچان

درخواست حذف اطلاعات

دیدار دوستانه تیم فوتسال بانوان قوچان با تیم عظیم گستر سبزوار مورخه 96.4.21 در سالن معلم به میزبانی تیم قوچان برگزار گردید، نتیجه دیدار 13 بر 0 به سود تیم قوچان به پایان رسید .

❇️داوران : خانم ها؛ صباغ، بشکنی،

قوچانی، سرولایتی

❇️بزرگواران حاضر در سالن :خانم ثانی، خانم رجبی، خانم صیامی

❇️پزشکیار؛ خانم حسینی

❇️ بازیکنان ارجمند:

صدیقه لطفی

افسانه قنب ور

مریم هاشمی

فاطمه قلی زاده

منیژه هنرمند

زینب نوروزیان

فائزه قلی زاده

ملیکا پورابراهیم

امنه یزدانی