رسانه
رسانه

ملکه ریاضی ایرانملکه ریاضی ایران

درخواست حذف اطلاعات

یادمه 16 سالم بود

اولین بار تو رو توی یه مجله دیدم

همه اش رو خوندم

شاید بگن جو گیر شد

ولی من از اون روز به بعد مثل نابغه ها رفتار

مثل خودت

رفتم از این مکعب روبیک ها یدم

یاد گرفتم که کاملش کنم

تمام مسائل هندسه ام رو دیگه خودم حل می

عاشق ریاضی شدم

من تو رو الگوی خودم قرار دادم

حس می یه روز میتونم بیام و از نزدیک ببنیمت

تو استنفورد

یادش بخیر .. روزگاری داشتیم..

وقتی درس میخوندم چشمامو میبستم و حس می تو منی

من به خاطر تو اینقدر به ریاضی علاقه مند شدم

ملکه ریاضی جهان و ایران

و حالا امروز خبر دردناک مرگت رو شنیدم ......

هنوز موندم .. شاید دروغه .. شاید شایعه اس .. ولی نه .. تایید شده خبر ...

لعنت به این سرطان کوفتی ..

حالا من یه مسئولیت بزرگتری دارم

میخوام داروساز شم و ریشه سرطان رو م .. میخوام داروی درمان سرطان .. هر نوعی رو بسازم

دیگه نمیخوام الگوهای زندگیم مثل تو برن

و حالا من تو رو توی خیالی میبینم که نیست

یک چراغ در تاریکی

که حالا تاریک شد


روحت شاد.