رسانه
رسانه

در جایگاه تقسیم عراق نیست/ کرکوک متعلق به اقلیم نیستدر جایگاه تقسیم عراق نیست/ کرکوک متعلق به اقلیم نیست

درخواست حذف اطلاعات
معاون حزب جمهوری خلق ترکیه با اشاره به اینکه در جایگاهی نیست که عراق را تقسیم گفت: کرکوک متعلق به همه مردم عراق است و بخشی از اقلیم نیست.