رسانه
رسانه

محمود فرشچیان الاساتید است/ او مردم را عوام نمی داندمحمود فرشچیان الاساتید است/ او مردم را عوام نمی داند

درخواست حذف اطلاعات
مراسم نکوداشت محمود فرشچیان نگارگری با حضور مقامات فرهنگی هنری کشور برگزار شد.