رسانه
رسانه

جنگ آینده حزب الله با رژیم صهیونیستی؛ محدود یا فراگیرجنگ آینده حزب الله با رژیم صهیونیستی؛ محدود یا فراگیر

درخواست حذف اطلاعات
تحرکات رژیم صهیونیستی برای متوقف ساختن تقویت روز افزون توان نظامی حزب الله زمینه را برای نزدیک شدن جنگ دیگری در جنوب لبنان فراهم آورده است.