رسانه
رسانه

جنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف شود، می جنگیمجنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف شود، می جنگیم

درخواست حذف اطلاعات
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان گفت: جنگ طلب نیستیم اما اگر تکلیف شود، خواهیم جنگید؛ حتی اگر در برابرمان ترامپ و رژیم صهیونیستی و برخی از اعراب و کل جهان باشند.