رسانه
رسانه

مسافرت بعد از کنکور!مسافرت بعد از کنکور!

درخواست حذف اطلاعات

نتونستم بنویسم از مسافرتم

ولی خب خیلی خیلی خوش گذشت

البته که همیشه هم قرار نیست خوش بگذره و مشکلی سر راه آدم قرار میگیره

بهرحال .. شکر .. خوب بود