رسانه
رسانه

تصویر | نیلوفر باش به گاه تالابتصویر | نیلوفر باش به گاه تالاب

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: آن زمان که در باتلاق زندگی گیر افتادی و مرداب اطرافت را گرفت چو گل ریشه در گل کن و نیلوفر وار به سوی آسمانت اوج بگیر.