رسانه
رسانه

(بدون عنوان)(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

"جنس فکر از  جنس حرف جداست، و جنس فکر از کلمه نیست.

اشتباه همانجا بود که آن زمان که کودکی بودم و هنوز سخن گفتن نیاموخته بودم،

صدای خودم را بی آنکه لبهایم تکان بخورد شنیدم. از همان روز در اشتباهم. من حرف نمی زدم. آن روز خیال با خودم حرف می زنم اما  با خودم حرف نمی زدم. فکر می . و جنس  فکر از جنس کلمه نبود.

سرعت فکر هم با سرعت حرف تفاوت دارد.

در واحد زمان مشخص آنچه که بصورت فکر از خاطر میگذرد غیر قابل شمارش است اما کلمه ها همیشه قابل شمارش اند.

فکر ها صیقلی و نرم هستند اما حرف ها زبر اند. فکر ها سبک و رها هستند اما حرف ها کند و تنبل اند.

فکر ها می روند و حرف ها می مانند.

 از این روست که می توان در سکوتی کامل و مستدام  فکر کرد بی که حرفی مانده باشد.."