رسانه
رسانه

نظری سوی گدا کن!نظری سوی گدا کن!

درخواست حذف اطلاعات

ما که فعلا حرفی برای گفتن نداریم با دلبر

هی زرتُ زرت آهنگ میزاریم

شما هم گوش کن:)


https://t.me/chaarkhoneh/34

اینم

+ بعدش نظرتون رو بگید راجع به آهنگ