رسانه
رسانه

ادعای عجیب سایت انگلیسی درباره سامانه موشکی ایرانادعای عجیب سایت انگلیسی درباره سامانه موشکی ایران

درخواست حذف اطلاعات

<a rel="nofollow" href="http://www.adobe.com/shockwave/ /index.cgi?p1_prod_version=shockwaveflash"> get adobe flash player plugin </a> ">

وبگاه انگلیسی «جینز» از استقرار یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300 » ایران در بوشهر خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، وبگاه انگلیسی «جینز» از استقرار یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300 » ایران در بوشهر خبر داد.

جینز دیفنس با استناد به تصاویر ای نوشت: ایران یکی از سامانه های دفاع موشکی «اس-300pmu2» خود را اوا ماه آوریل در بوشهر مستقر کرد. اقدامی که بطور مطلوبی توانایی این کشور در نظارت و شناساسی تهدیدهای هوایی در شمال خلیج فارس را افزایش می دهد.