رسانه
رسانه

حداقل یه خال بذارن سر دماغ یکیشونحداقل یه خال بذارن سر دماغ یکیشون

درخواست حذف اطلاعات

دارم یه کره ای نگاه می کنم، نبم ساعت گذشته هنوز نتونستم پلیسه رو از گانگستره تشخیص بدم،