رسانه
رسانه

ان صفر - پرسپولیس یک، تا پایان نیمه اول/ گ نی طارمی از نقطه پن یان صفر - پرسپولیس یک، تا پایان نیمه اول/ گ نی طارمی از نقطه پن ی

درخواست حذف اطلاعات
دیدار تیم های ان و پرسپولیس از هفته هفتم لیگ برتر با برتری شاگردان برانکو در حال پیگیری است.