رسانه
رسانه

چقدر سختیچقدر سختی

درخواست حذف اطلاعات
وای که امروز عجب روز ناامید کننده ای بود. همه وام هایی که بهمون قول داده بودن کنسل شد. ولی یه دونه دریچه باز شد . هنوز معلوم نیست که فردا دوباره اونام میخوان ما رو ناامید کنن یا نه. خیلی ناراحت بودم جوری که میخواستم ه ی دی جون رو بجوم. خدا خودش کمک کنه. خیلی اوضاع ابه. شاید مجبور بشیم ماشین مون رو همین دو سه روزه بفروشیم.