رسانه
رسانه

جشنهای مدارس و جشنهای مهد کودکها و جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده بازجشنهای مدارس و جشنهای مهد کودکها و جشن تولد با عمو بهرنگ شعبده باز

درخواست حذف اطلاعات

اجرای شاد شاد جشنها با عمو بهرنگ و باجناقها

جهت جشنهای مدارس مهدهای کودک و جشن تولد 

 

09126947612

و اجرای جشنهای ها ارگانها شرکتها و جشن عروسی با عمو بهرنگ و گروه هنری طنز باجناقها

رزرو برنامه  09126947612

با هنرمندان حرفه ای کشور 

مجری خواننده تکه نمایشهای طنز  شعبده بازی و برنامه های شاد شاد و متنوع