رسانه
رسانه

چند قطره آرامشچند قطره آرامش

درخواست حذف اطلاعات

به نظرم آدمایی که مرتب دیگران رو و مس ه و قضاوت می کنن زندگی پرآشوبی دارن. چون اونا آگاهن که یه نفر دیگه مثل خودشون وجود داره که بابت لکه روی لباس، چند تار شاخ شده از مو و هرچیز خیلی کوچک و کم اهمیتی بخواد اونا رو قضاوت کنه و سوژه ی جمع بشن. این آدما واسه اینکه ی بهشون نخنده خیلی زیر فشارن. نمونه ش هم نوجون هایی که حال و هوای زندگی دیجیتالشون با ماها خیلی فرق داره و از انداختن هیچ تیکه و متلکی دریغ نمی کنن.
گاهی به خودم میام و به روند فشن لباس هام در طی زمان نگاه می کنم و می بینم هی داره ساده تر و خارج تر از عرف کشور میشه. با شلوار خونه و مانتوی چروک میرم مارکت. صرفن فقط می خوام حداقل حجاب لازم رو رعایت کنم، برخلاف آدمی که در سال های گذشته بودم. الان واقعن آروم ترم. عمق دریا همیشه آروم تره.