رسانه
رسانه

وم سرعت بخشیدن به ایمن سازی معادن کشوروم سرعت بخشیدن به ایمن سازی معادن کشور

درخواست حذف اطلاعات

وم سرعت بخشیدن به ایمن سازی معادن کشور

به گزارش فولادنیوز از شاتا، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر وم سرعت بخشیدن

به ایمن سازی معادن کشور از سازمان نظام ی معدن خواست تا در زمینه توجه

به hse و آموزش اجباری مسایل ایمنی به کارگران معادن کشور تلاش کند.

محمدرضا نعمت زاده در مراسم تقدیر از یاری دهندگان حادثه معدن ذغالسنگ زمستان...

ادامه مطلب...

ایمن سازی معادن کشور