رسانه
رسانه

مریم میرزاخانیمریم میرزاخانی

درخواست حذف اطلاعات

سلام

بخاطر شرایط تحصیلی و خانوادگی م، همیشه در جریان ماجراهای المپیادها بودم.

اون تصادف وحشتناک، هرگز فراموشم نشد.

ماجرای فرار مغزها و نبودن نود درصد از برندگان المپیادهای اون سالها در ایران امروز، مسآله ای هست که از جلوی چشمم دور نمیشه و یه حسرت مدام هست.

اما...

مریم میرزاخانی. برنده ی نوبل ریاضیات. طلای المپیاد ریاضی سال 74. تنها بازمانده از اون تصادف وحشتناک...

روزی که نوبل گرفت. سروصدای زیادی ایجاد شد. که همش بود. و من در اینجور مواقع سکوت میکنم. و به هیچکی نگفتم که چقدر این خبر برام خوشحال کننده و ناارحت کننده است...

خبر سرطانش رو که چند روز قبل شنیدم، شوک بدی بود. دعا . خیلی دعا . که خدا به زمین به آدمها رحم کنه و او رو برای دنیا نگه داره.

اما امروز... این خبر رو نمیتونم تحمل کنم.

حجم غمی که روی قلبم سنگینی میکنه اونقدر زیاده که تحملش برام خیلی سخته.

و باز هم نمیتونم حرفی بزنم... و باید در سکوت بگذرونم.

تسلیت میگم به دنیا...